About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2012
February 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
November 2010
August 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

The brat in the hat

Finished youngest's hat. Yeah it is summer here - but the ice skating classes continue :) Ideal waiting knit. Amazing how many colours of this yarn I have!

brat hat

De muts voor jongste is af. Ja het is zomer hier - maar de (kunst)schaatslessen gaan gewoon door :) Ideaal wachtbreien. Verbazend hoeveel kleuren van dit garen ik heb!


Diagonal

This Lanesplitter skirt was a lot of fun to make. However I would advise to follow the improvements that Ravelry users have proposed and knit the thing in the round. Sewing this up properly is a pain and, in fact, completely unnecessary.

Lanesplitter front

The photos are a bit bleak but this is what the front looks like. It seems the diagonal knitting should help against the feared drooping.

Below is the back, including the inside waist made out of a cheapie leftover yarn (Elle Rustica Tweed, I think). I don't see why this should be done in cotton, as the pattern prescribes? Stretchy is what one needs for a waist band!

Deze Lanesplitter rok was geweldig leuk om te maken. Ik zou wel adviseren om de verbeteringen te volgen die Ravelry-gebruikers hebben voorgesteld en zo het ding in de rondte te breien. Netjes aan elkaar zetten is een reuze geëmmer en feitelijk volkomen onnodig.

Lanesplitter back

De foto's zijn helaas een beetje bleek. De bovenste is van de voorkant en hier is de achterkant. Het schijnt dat diagonaal breien gaat helpen tegen het creëren van de gevreesde 'kont'.

De tailleband heb ik gemaakt van goedkoop overblijfsel (Elle Rustica Tweed geloof ik) in plaats van het voorgeschreven katoen. Hoezo katoen, een tailleband moet toch juist rek hebben?


Monty Python moment

God I hate these spammers. Especially the ones that change the CMS language to Russian. Piss off and go bully your president!

Got wat haat ik die spammers. Vooral degenen die de taal van het CMS veranderen in Russisch. Rot op en ga je president pesten!


Summer cardi. Or jersey.

The summer cardi is progressing slowly. Mostly because I don't have much time to knit in general (paid work is so time consuming!). Also it is less enticing than my last two large projects (the Furin cardi and the Lanesplitter skirt), which had the benefit of changing colours. The silk yarn is really nice although more in the sense of wishing to wear it than for the knitting itself. The yarn is a must-have sale bargain - buy first, think of project later.

The 'later' is when I found out that this yarn is known for growing in all directions after washing. Now we know why it is discontinued. It did make it easy to decide on the pattern: for a while now I have been wanting to replace a simple wide jersey (that's a sweater, for the non-SA'ers). The decision whether it will be a jersey or a cardi is open until the end of the v-neck. A jersey will probably be better for exponentially growing bits. For starters I'm doing size M.

summer cardi. or jersey.

Het zomervestje vordert langzaam. Vooral doordat ik gewoon niet veel tijd heb om te breien (betaald werk vreet tijd!). Het is ook wat minder aantrekkelijk dan de vorige twee grote projecten (het Furin-vest en de Lanesplitter-rok), die beide het voordeel van de kleurveranderingen hadden. Het zijden garen is heerlijk, maar eigenlijk meer in de zin van het willen dragen dan voor het breien zelf. Het is een moetikhebben uitverkoop-buitenkansje - eerst kopen, later een project bedenken.

Dat 'later' is toen ik uitvond dat dit garen erom bekend staat dat het alle kanten op groeit na het wassen. Weten we meteen waarom het uit de collectie is. Het maakte het wel makkelijk om een patroon uit te kiezen: al een tijdje wilde ik een simpele wijde trui vervangen. De beslissing of het een vest of een trui wordt schuif ik nog even voor me uit tot aan het einde van de v-hals. Een trui is waarschijnlijk beter voor enorm groeiende onderdelen. Ik brei maat M voor de zekerheid.