About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
November 2010
August 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Perfect monster

The friend asked: Wouldn't you knit me a giraffe like your daughter has? And I said no. Because it is a fiddly pattern and most of all, because I hate knitting the same thing again.

So I had a great time designing him a monster. The pattern is on Ravelry and also in the column on the right.

His name is Nobody. Because the gift is for a chronically sick person and Nobody is perfect.

Perfect monster Nobody

De vriend vroeg: Wil je geen giraffe voor me breien zoals je dochter heeft? En ik zei nee. Omdat het patroon een gedoetje is en vooral omdat ik er de pest aan heb om in herhaling te breien.

Daarna had ik het erg naar mijn zin om een monster voor hem te bedenken. Het patroon staat (in het Engels) op Ravelry en ook in de rechterkolom hiernaast.

Hij heet Nobody, Niemand. Want het is een kadootje voor een chronisch zieke en Niemand is perfect.


School sockies

Still owe you a pic of the sockies I made for eldest. She has trouble wearing tights in her school shoes (it's winter) as the shoes' edges make her feet hurt.

The sockies are dark blue alright, but not as navy as the uniform. Tough. They are made from stash yarn, which is extra points in my book. The lace pattern is a pre-written and on-the-go tried heart, which means that it's less than perfectly recognisable as hearts but still looks like nice lace.

uniform sockies

Jelui hadden nog een foto tegoed van de sokjes voor oudste. Ze heeft moeite met het dragen van een panty in haar schoolschoenen (het is winter) omdat de randjes van de schoenen dan haar voeten zeer doen.

De sokjes zijn wel donkerblauw, maar niet zo navy als het uniform. Pech. Ze zijn gemaakt van wol die ik al had, en dat scoort extra punten bij mij. Het kantpatroontje is een vooraf uitgeschreven en ter plekke uitgeprobeerd hart, wat betekent dat het niet per se goed herkenbaar is als hartjes maar er toch uitziet als leuke kant.


Gijsbrecht

Then there's this. A 15 year old cardigan in progress that I encountered hidden in a box. Abandoned at the time because I had grown out of it and couldn't make it fit anymore.

I have baptised it Gijsbrecht just now (an early medieval ruler in Dutch history), because it is old and not very fashionable and above all because I bought the bag of yarn in mixed colours during the closing-down sale of a knitting shop on Gijsbrecht van Amstel street in Hilversum. That was in 1997.

I've knitted the sleeve stumps into sleeves and am now struggling to get the button band right. Re-knitting something three times has never been a hobby of mine and there are projects waiting that will result in an attractive garment... So this one is on the backburner yet again!

15 year old wip

Dan hebben we dit nog. Een 15 jaar oud vest in de maak dat ik tegenkwam onderin een doos. Destijds in de steek gelaten omdat ik eruit was gegroeid en het niet meer passend kreeg.

Ik heb 'm zojuist Gijsbrecht gedoopt, omdat ie oud is en niet bepaald hip en bovenal omdat de zak met verschillende kleuren wol gekocht is tijdens de opheffingsuitverkoop van een breiwinkel op de Hilversumse Gijsbrecht van Amstelstraat. Dat was in 1997.

Ik heb de mouwaanzet tot mouwen gemaakt en worstel nu om de boord met knopen goed te krijgen. Iets drie keer opnieuw breien is nooit een hobby van me geweest en er liggen projecten te wachten waarvan ik weet dat die wèl een aantrekkelijk kledingstuk opleveren... Dus deze is opnieuw in de wacht!


Rigtingbedonnerd

should be like this

Basically a k2 p2 pattern with a centre rib is not difficult. If one pays attention. It may not be the ideal travelling project due to the irregular picking up and putting down:

not like this

In principe is een 2r 2av patroon met een middenrib niet moeilijk. Als je oplet. Het is misschien niet het ideale meeneemproject vanwege het onregelmatige oppakken en neerleggen.
[Afrikaans title means: lost the way/ de weg kwijt, inspired by this book]


Jaywalking

Having much fun with the biased skirt Lanesplitter. Verrry easy pattern and a brilliant use of the colours of Noro Kureyon.

Lanesplitter skirt

Ik heb de grootste lol met de diagonale rok Lanesplitter. Super-makkelijk patroon en een briljant gebruik van de kleuren van Noro Kureyon.