About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
February 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
November 2010
August 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

order, order!

after the move the stash is worse than ever: not necessarily in volume, but mostly in matters of where-did-i-put-that-again and i-am-sure-i-had-some-white-left. for a long time i have intended to put it all in a super handy excel sheet, but never got around to it.

now with a different cupboard and the mentioned lack of order it is time to take the inspiration from friend jayne and not only make that excel sheet, but also put the yarn in boxes. i am both dreading and really looking forward to what i will discover...

sinds de verhuizing is de wolvoorraad erger dan ooit: niet per se in omvang, maar vooral inzake waar-ligt-dat-ook-alweer en ik-weet-zeker-dat-ik-nog-wat-wit-had. al heel lang was ik ernstig van plan om de hele boel in een superhandig excelletje te gooien, maar dat was er nog nooit van gekomen.

nu, met een andere kast en het genoemde gebrek aan organisatie, is het tijd om de inspiratie van vriendin jayne aan te pakken en niet alleen dat excelsheet te maken, maar ook het garen in dozen te doen. ik ben tegelijk benauwd en heel benieuwd wat ik allemaal ga vinden...


unputdownable hearts

hats are addictive. the less time i have/take to knit the more impatient i get. as for relatively small projects, i used to knit socks all the time. but that kind of monomanous knitting is the sure path to an overdose. so my newest obsession is hats (note to europeans: it *is* winter here, i haven't completely lost my marbles (yet) ).

the all ears for youngest went very fast, but little madam now prefers pink over purple so this one is to be a birthday present for her friend next week. the hearts hat for eldest is like a very good book: unputdownable! one more row, just one more row, because it knits up so nicely...

i <3 this pattern

mutsen zijn verslavend. hoe minder tijd ik heb/neem om te breien, hoe ongeduldiger ik word. wat betreft relatief kleine projecten, ik breide voornamelijk sokken. maar zulk monomaan breien leidt gegarandeerd tot een overdosis, dus mijn nieuwste obsessie is mutsen (voor de europeanen: het *is* winter hier, dus ik ben (nog) niet zo mesjokke als het lijkt).

de all ears voor mijn jongste ging heel vlot, maar madammeke wil liever een roze dan een paarse dus deze wordt een kadootje voor haar bijna-jarige vriendinnetje. de hartjesmuts voor de oudste is net een heel goed boek: niet weg te leggen! telkens nog een toer, nog een toer, want het breit zo lekker weg...


trying to keep track

after quite a while without blogging i noticed it bothers me that i don't keep track of my projects anymore. so here i am. it already cost lots of time to get the left hand column back in order!

at the moment i seem to be doing the usual ten projects at the same time. this one could have been finished earlier this week if only the yarn hadn't been just a few metres too short... need to rip a bit. if you look closely you may see a band of purled waves, because of the recent holiday at sea with the kidlets and their grandmother.

just a few metres too short, that yarn

na een lange periode zonder bloggen merkte ik dat het me stoort dat ik mijn brei- en spinprojecten niet meer bijhoud. dus hier ben ik weer. kostte al een hoop tijd om de linkerkolom weer een beetje op orde te krijgen!

op het ogenblik doe ik weer eens de gebruikelijke tien dingen tegelijk. deze had eerder deze week wel af kunnen zijn als het garen niet net een paar meter te kort was geweest... stukkie uithalen dus. als je goed kijkt zie je een band met averechte golven, vanwege de recente vakantie aan zee met de kinders en hun oma.