About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

obscene spinning

ok so no dark grey mohair for a while, please. thus i considered it high time for jacqueline's lamb. i did spin a bit and it's nice stuff. however it should really be carded to enjoy the spinning.

then i remembered the spingroup's advice to finish the sock brew with some lilac. i dug in my mini stash, wondering what colour exactly that storm in the attic roving was again that i bought at the zwolle craft fair in february. and yes. it looks right.

the best part: after a few kinds of not so easy materials this merino is almost obscenely pleasant to spin. yum!voorlopig dus even geen donkergrijze mohair meer, alstublieft. daarom vond ik het hoog tijd voor jacquelines lammetje. ik heb er inderdaad wat mee gesponnen en het is mooi spul. maar het moet wel eerst gekaard worden wil het spinnen een beetje lollig worden.

toen schoot me te binnen dat de spingroep adviseerde om het sokkenbrouwsel af te maken met lila. ik dook in mijn kleine voorraad terwijl ik me afvroeg wat voor kleur precies die wol ook alweer had die ik van storm op zolder kocht op de zwolse handwerkbeurs in februari. en jawel, het ziet er goed uit.

het mooiste ervan is dat na een paar niet zo makkelijke materialen deze merino bijna obsceen fijn is om te spinnen. jammie!


sturdy twist

at the spin group i didn't feel like continuing the dark grey mohair. so finally go ply something, said connie, who had mentioned several times that she was curious what it all would become. merino and silk in blues with a bit of red from de spinners, undyed merino, perhaps with some silk, i don't quite remember now, and the dark grey mohair.

while testing we soon found the white had to go as it made a classic barber pole. yek. blues and dark grey did turn out nicely. overtwist is good and sturdy for sock wool, but it was overdoing itself quite a bit..? it wasn't until two days later, when i finished the plying at home, that i suddenly saw the light. it will make a difference to ply counterclockwise. oops.

bij de spingroep even geen zin meer in de donkergrijze mohair. ga nou eindelijk eens wat twijnen dan, riep connie, want ze had al een paar keer gezegd dat ze zo benieuwd was hoe het ging worden. merino met zijde in blauwen met een beetje rood van de spinners, ongeverfde merino, ook met zijde geloof ik, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, en de donkergrijze mohair.

testend en wel kwamen we er snel achter dat de witte eruit moest want het werd een klassieke
barber pole, zo'n vreselijke zuurstokkenstreep. blauwen met donkergrijs werd wel mooi. overtwist is mooi stevig voor sokkenwol, maar het werd wel behoorlijk erg..? pas twee dagen later, toen ik het twijnen thuis afmaakte, snapte ik ineens waarom. het wil natuurlijk wel schelen om het twijnen linksom te doen. oeps.


winter cardigan

it's done! it's done! the big warm cardigan of lidl wool is finished!
one of the reasons i like to knit socks is that i don't have much patience. even though it is not (always) about a quick result, i just like to often work on something else. so a cardigan is quite something for me.

i started the project in december. a favourite fleece cardigan was the example, the rest was improvisation. when it was time for the armhole reductions it was put aside for a long time, i could not muster the needed concentration. but now, in south african winter, it had to be finished.

because i liked a waist shaped cardigan but had no energy for the neccessary care in knitting the pattern became knit 3 purl 3. always fits :) the bust darts are vertical, seemed nicer, and it looks quite well.

the only thing still needed is the sixth button. i dropped it in the crammed study i now sleep in, so i guess i won't find it until friday, when we leave.

hij is af! hij is af! het grote warme vest van lidl-wol is af!
een van de redenen dat ik zo graag sokken brei is dat ik weinig geduld heb. ook al gaat het me niet (altijd) om snel resultaat, ik wil wel regelmatig iets anders onder handen hebben. een vest is dus een kunst apart voor mij.

ik begon eraan in december. een favoriet fleece-vest diende als voorbeeld, de rest was improvisatie. toen ik me moest gaan buigen over de minderingen voor de armsgaten heeft het project een hele tijd stil gelegen, ik had de benodigde concentratie niet voorhanden. maar nu, in de zuid-afrikaanse winter, moest ie nodig af.

omdat ik graag een getailleerd vest wilde maar geen puf had voor de benodigde zorgvuldigheid in het breien werd het een vest in 3 recht 3 averecht. past altijd :) de cupnaden zijn verticaal, dat leek me leuker, en het staat best goed.

nu moet alleen de zesde knoop er nog op. ik heb hem laten vallen in de propvolle studeerkamer waar ik nu slaap, dus ik denk dat ik hem pas vrijdag kan vinden - wanneer we vertrekken.