About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

eaten up

so then came the moment when i put the one sockie on a 3mm circ, knit a round with the new yarn and another with the old yarn, ripped the other sock back a bit further, counted thrice, put the dpns in, knitted a round with the new yarn and one with the old, all that with gusset decreases, put the second sockie on the magic loop, cut the old yarn in two, continued alternating with the old yarn until i had one whole centimeter left in total, halfway that process finished decreasing, put the whole shebang on a 2,75mm magic loop for the new yarn is slightly thinner, and exhaled.

en toen kwam het moment dat ik het ene sokje op een 3mm rondbreinaald zette, een toer breide met het nieuwe garen en een met het oude, het andere sokje nog iets verder uithaalde, drie keer telde, de sokkennaalden erin zette, een toer breide met het nieuwe garen en een met het oude, dat alles met minderingen voor de spie, het tweede sokje op de magic loop zette, het oude garen in tweeën knipte, doorging met het afwisselen van de garens tot ik nog een hele centimeter overhad in totaal, halverwege dat proces klaar was met minderen, de hele toestand overzette op een 2,75mm magic loop omdat het nieuwe garen ietsje dunner is, en uitademde.


cannibalism

i was happily knitting away on a pair of toddler sockies with the remains of a yarn that pleased me. and then ran out of yarn. now is the time to finish them; i bought a variegated orange yarn that suddenly didn't seem too bad a match.

to get the sockies at least somewhat similar to the stranger's eye i am now practising a curious form of cannibalism: i'm knitting the second sock with yarn directly from the toe of the first one until they are of equal length. which will be somewhere around the end of the gusset. although it's impossible i am the first person ever to (have to) do this, it feels very very odd.

ik breide lekker weg op een paar peutersokjes met de resten van een garen dat me beviel. en toen was het garen ineens op. nu is het tijd om ze af te maken: ik kocht een gemeleerd oranje garen dat ineens helemaal niet zo'n slechte aanvulling leek.

om de sokjes nog enigszins op elkaar te laten lijken in de ogen van buitenstaanders ben ik nu bezig met een merkwaardige vorm van kannibalisme: ik brei het tweede sokje met garen dat rechtstreeks van de teen van de eerste sok komt totdat ze even lang zijn, vermoedelijk ergens nabij het einde van de spie. hoewel het onmogelijk is dat ik de eerste persoon ooit ben die dit verzint/moet verzinnen voelt het buitengewoon vreemd.


no photos

have/had piccies of the finished worry head hat and the new kiddie sockies. however the screen of my normally trustworthy macbook pro died and thus the whole computer is unusable. so until that is either repaired or replaced: no photos...

ik heb/had foto's van de kopzorgenmuts, die klaar is, en van de nieuwe peutersokjes. maar helaas, het scherm van mijn tot nu toe trouwe macbook pro is overleden en de hele computer dus onbruikbaar. dus tot reparatie of vervanging: geen foto's....