About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

cheap and quick

cheap store lidl offered needles and yarn, the mailing lists told me. so after a few days i figured out the location of one of their stores near my weekend stay and bought two packs of a bulky 80% polyacryl 20% superwash wool in white, brown and tan, 12 balls. word has it they had sock yarn as well, but the store i visited had none left. they did have some dpns though, and i could not resist grabbing some (3,5, 3 and 2,5mm) even though they are probably of the worst quality imaginable. spares always come in handy.

the bulky yarn came with an 8mm circ, plastic fantastic, the squeeking type. but hey, it'll do to make this weekend's host a nice warm hat for his outdoor sports efforts. like this: co 44st and knit 10 rows of k2 p2 rib. after this brim k all st, continue 13cm. start decreases: k9, k2tog 4 times. k next round. k8, k2tog 4 times. k next round. continue this way (k7, k6 etc etc) until you k2tog all in the last round. cut yarn, close gap, weave in ends, done.

de lidl had een aanbieding van goedkoop garen en naalden, las ik op de maillijsten. dus na een paar dagen ben ik op zoek gegaan naar een winkel in de buurt van mijn logeeradres van dit weekend en kocht twee pakken van een dik 80% polyacryl 20% scheerwol garen in wit, bruin en beige, 12 bollen. naar verluidt hadden ze ook sokkengaren, maar deze winkel had daar niks meer van. wel lagen er nog een paar sokkennaalden, en ik kon de verleiding niet weerstaan om een paar sets (3,5, 3 and 2,5mm) mee te nemen, ook al zijn die waarschijnlijk van een treurige kwaliteit. altijd handig om een paar reserves te hebben.

bij het dikke garen zat een 8mm rondbreinaald, hartstikke plastic, van het piepende soort. maar dat is prima afdoende om voor de gastheer van dit weekeinde een fijne dikke muts te maken voor zijn buitensport-bezigheden. dat gaat zo: zet 44st op en brei 10 toeren 2r, 2av. na deze rand brei je alle st r tot je 13cm r hebt. begin het minderen: 9r, 2 samenbreien, 4x. volgende toer alles r. 8r, 2 samenbreien, 4x. volgende toer alles r. ga zo verder (7r, 6r enzovoort) tot je in de laatste toer telkens 2 samenbreien doet. breek het garen af, sluit het gat, werk de draadjes weg, klaar.


hat done

the hat for eldest's class assistant is done (but what you see is my white head). i used an antique cotton, bought at the closing down sale of a yarn shop on the gijsbrecht in hilversum, some eleven years ago.

the hat is decorated with hair braiding beads as sheila loved to do my daughter's hair. maybe i should have put on more beads, i wonder. however i don't really have the time to actually do so right now as i need to get packing.

de muts voor de klasse-assistente van oudste is klaar (maar wat je ziet is mijn witte hoofd). ik heb een antieke katoen gebruikt, gekocht in de sluitings-uitverkoop van een garenwinkel op de gijsbrecht in hilversum, een jaar of elf geleden.

de muts is versierd met haarvlechtkralen omdat sheila zo graag het haar van mijn oudste deed. misschien had ik er meer kralen op kunnen doen, maar daar heb ik nu geen tijd voor. ik moet nodig gaan inpakken.


diagonals

before i forget, some pattern remarks about the bare naked lacey socks as both the heel and toe were peculiar choices by the designer, as far as i'm concerned. she opted for the regular sl1/k1 heel. but as the lace pattern is strongly diagonal, i found a peacock heel much more suitable.

what really amazed me was the prescribed round toe. on a diagonal pattern? very odd. so the socks got a standard toe.
btw they fit first time, to my great surprise. i only had to close the toes and i was done!

oh ja nog even wat patroon-opmerkingen over de bare naked lacey sokken want zowel de hiel als de teen waren merkwaardige keuzes van de ontwerpster, naar mijn smaak. zij koos een standaard 1 afh/1r hiel. maar het kantpatroon heeft een sterke diagonale lijn, dus vond ik een pauwenhiel veel gepaster.

waar ik echt van achterover viel was de voorgeschreven ronde teen. op een patroon met schuine lijnen? raar hoor. dus kregen de sokken een standaard teen.
overigens pasten ze meteen, tot mijn stomme verbazing. ik hoefde alleen de tenen te sluiten en het was klaar!


unceremonious

yippee, the draughty socks are finally done. yesterday morning i caught the teach in sort of a quiet moment and let her fit. she was pleasantly surprised and really chuffed :)

because i did not get around to it yesterday (it's nanowrimo) i took the toes off their safety pins this morning and kitchenered them. quickly bought a nice present bag and did an utterly unceremonial handover around noon whilst youngest daughter, totally tired, made an enormous scene. forgot to take a picture too... luckily i still have the progress photos.

hoera, de tochtige sokken zijn eindelijk af. gisterochtend heb ik de juf op een soort van rustig momentje te pakken gekregen en haar laten passen. ze was blij verrast en zeer in haar sas :)

omdat het er gisteren niet meer van kwam (tsja, nanowrimo) heb ik vanmorgen de tenen van de veiligheidsspelden gehaald en dicht gemaasd. mooi kadotasje gehaald en aan het end van de ochtend een zeer onceremoniële overhandiging gedaan terwijl jongste dochter doodmoe een enorme scène schopte. ondertussen ook vergeten een foto te maken... gelukkig heb ik de voortgangsfoto's nog.