About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

take two

so here i'm proudly showing you how the draughty sock is coming along :) the picture is much too red though. i altered the previous one to come somewhat close, but it's just a light lilac.

they are still rather wide, but now 9cm instead of ten. ah well, i can always keep them for myself, no?dus hier laat ik trots zien hoe mijn tochtige sokken vorderen :) de foto is veel te rood trouwens. de vorige heb ik stevig bewerkt om in de buurt te komen van de kleur, maar het is eigenlijk een lichte lila.

ze zijn nog steeds tamelijk wijd, maar nu 9cm in plaats van tien. nou ja, ik kan ze altijd nog zelf houden, niet?


see through

i was going to proudly show you how nicely the new draughty sock is coming along. but that nagging feeling ever since i knit the first ten rows persisted. so time to fit. and yes: way too wide. especially since they are meant for someone thinner than me.

let's see how the yarn will behave with smaller needles - the roll band says 2,75-3,25mm but 2,75 was on the large side already (i am a normal-to-rather-tight knitter). elle yarns just don't seem to have a clue about their own gauge. the pattern is a 16st repeat so not the most logical place to start my fiddling.ik was van plan om trots te laten zien hoe mijn tochtige* sokken vorderen. maar dat zeurderige gevoel bleef maar aanhouden sinds ik de eerste tien toeren breide. dus hoog tijd om te passen. en jawel: te wijd. zeker omdat ze bedoeld zijn voor iemand die dunner is dan ik.

maar eens kijken dan hoe het garen zich gedraagt met dunnere naalden - het etiket zegt 2,75-3,25mm maar 2,75 was al aan de ruime kant (ik brei normaal-tot-redelijk-strak). de mensen bij elle yarns hebben gewoon geen flauw idee van hun eigen aanbevolen naalddikte. het patroon is 16 steken breed dus dat is niet de meest logische plek om te beginnen met veranderingen.

*(enige associatie met koeien is totaal onbedoeld!)


sproing done

the sproing socks were finished tonight. in hindsight i'm somewhat surprised i managed to mess up a bit in the first leg. every now and then i would lose a stitch and discover that only two rounds later.

as i hate to frog lace i repaired those missing yarnovers on the spot. not the most elegant way ofcourse. ok ok, i had lots on my mind and wasn't paying attention, but still. the pattern is so easy!

i have been fussing over the fit of this pattern but it turned out it mostly looked that due to the yarn. 100% blue faced leicester is not all that stretchy. now that they are done it turns out they fit like a dream. and the feel of this yarn against my skin... yum!vanavond heb ik de sproing sokken afgemaakt. achteraf ben ik wat verbaasd dat ik in het eerste been een beetje heb zitten rommelen. zo af en toe had ik een steek tekort en daar kwam ik dan twee toeren later achter.

omdat ik een grote hekel heb aan kantwerk uithalen repareerde ik die missende omslagen ter plaatse. niet de meest elegante oplossing natuurlijk. okee okee, ik had erg veel aan m'n hoofd en ik lette helemaal niet op. maar toch. het patroon is zo makkelijk!

ik heb me druk gemaakt over de pasvorm van dit patroon maar dat leek er alleen maar zo uit te zien vanwege het garen. 100% blue faced leicester rekt gewoon niet erg. nu ze klaar zijn blijken ze fantastisch te passen. en hoe dat garen tegen de huid voelt... heerlijk!


not for youngest, again

almost two weeks ago i started a new kiddie cardigan. it was meant for the youngest but now that i've done 2,5 repeats of the back it looks much more like it will be for the eldest first, again. ah well. the good thing about children is that they grow into their outfits eventually.

the yarn is vinnis colours' bambi, a combi of organic cotton and bamboo. i can't seem to photograph it properly, or at least not with my phone cam and for the past months that was all i had available. that problem is mainly due to the colour. i was looking at a nice moss green but it turned out the victims look much much better in a light green (cool was that i tested this with same phone cam: i held a pic of my babies next to the yarn in the lys). unfortunately it looks grey in pictures. i guess there are worse things in the world.

because it is a lace pattern i only get to knit a few rows every day, if at all. it is more or less impossible to pay attention to this with said toddlers around. have only made one mistake so far (between leaving the holiday bungalow and getting home, something must have rearranged itself) and it was too far away to correct. meaning, so far so good because now i see the pattern and i have a clue of what i'm doing.

btw, in the picture is the lovely striped project bag lies made me. it's inside is red with chinese roses.bijna twee weken geleden ben ik begonnen met een nieuw vestje voor de kinderen. dat wil zeggen, het was bedoeld voor de jongste maar nu ik 2,5 herhaling heb gedaan blijkt het toch echt de maat van de oudste te worden. alweer. ach nou ja. het mooie van kinderen is dat ze uiteindelijk in hun kleren groeien.

het garen is vinnis colours' bambi, een combi van organische katoen en bamboe. het lukt me niet om er een ordentelijke foto van te maken met de camera van mijn mobieltje en de afgelopen maanden was dat de enige beschikbare. het probleem zit 'm in de kleur. ik keek naar een mooie mosgroen maar de slachtoffers zien er veeeel beter uit in een mooie lichtgroen (dat was dan wel weer hip: ik heb het uitgezocht door een foto van ze op diezelfde mobiel naast het garen te houden in de winkel). jammer alleen dat dat op de foto's steevast grijs wordt. nou ja, er zijn ergere dingen in de wereld.

omdat het een kantpatroon is kan ik maar een paar toeren per dag breien, als dat al lukt. het is tamelijk onmogelijk om op te letten met voornoemde peuters om je heen. tot nu toe nog maar een fout gemaakt (tussen het verlaten van het vakantiehuisje en de thuiskomst, iets moet er zijn gaan wandelen, denk je niet?) en het wa al te ver weg om er wat aan te doen. wat erop neerkomt dat 't best goed gaat, want nu kan ik het patroon zien en heb ik een idee van wat de bedoeling is.

op de foto zie je trouwens ook het prachtige gestreepte projecttasje dat lies voor me maakte. de binnenkant is rood met chinese rozen.


good riddance

so this is the last picture of the cold cardi. it is soon to be frogged, whenever i find the time. this fine yarn deserves better.hier is de laatste foto van het 'koude' vest. hij wordt binnenkort uitgehaald, wanneer ik er eens tijd voor vind. dit mooie garen verdient beter.

je hebt nog de vertaling van het vorige bericht tegoed:
het koude vest is ten einde. dat wil zeggen, de beslissing is nu genomen. daar had ik al een hele tijd over nagedacht. maar eerlijk gezegd, als een project je niet verleidt om het op te pakken, als het daar maar jarenlang een beetje op je schuldgevoel ligt in te werken en verder niks...

eigenlijk had ik al min of meer besloten om het uit te halen. dat was duidelijk de emotionele kant van de zaak. toen kwam arja langs bij m'n vakantiehuisje. zij had een aantal zinnige opmerkingen die mijn rationele kant aanspraken. zoals: is die dubbele gerstekorrel niet veel te zwaar voor dit garen (colinette skye)? en: kijk, het trekt nu al scheef. enzovoort.

dat was het eind van de besluitvorming. zijn lot is bezegeld. hij wordt uitgehaald. het wordt een lollig en mooi patroon in plaats van een simpel blaadje uit de winkel waar eigenlijk niet meer op staat dan wat maataanduidingen en afmetingen.