About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

blossoming

have been spinning like mad, because i've been wanting to bring this one yarn as a present since november. so now the last bit finally has to get done. yesterday i decided it had been enough, only the nastier bits of the roving were left and when i kept going i wouldn't have time for the after-spinning-stuff. then... what to do? navajo plying would keep the colour nice, but having only a third of the length remaining would be tricky. it could well be no project whatsoever would be small enough without adding other yarn. not much of a present then.

whilst i considered plying with for instance my dark grey mohair would be best, that wasn't practical: none of it has been spun yet. i opted to ply it with undyed south african merino - in fact the exact same stuff as the coloured bobbin, just not dyed. the thing is, i don't like the results very much... it looks like one of those diy ropes. what to do what to do... could i advise the giftee to best use a second yarn together with it? naaaah. that just won't do.

remarkably late in the process it dawned on me that i could just dye the skein... too simple, no? i really hadn't thought of it sooner. so now i'm plying and plying and plying, there really seems no end to it. the worries of it not being enough for a project have vanished! and this afternoon it is to be dyed. i hope it dries quickly, despite the suddenly cold weather, or i will have transport troubles tomorrow night.
[pictures only next weekend, as to not spoil the surprise]

heb als een gek zitten spinnen want ik wil dit garen al sinds november als kadootje meenemen. nu moet het laatste stukkie echt even gedaan worden. gisteren besloot ik dat het mooi geweest was, alleen de vervelende stukken wol waren nog over en als ik daar m'n tijd op zou verdoen had ik geen tijd meer over voor de nabewerking. maar daarna te doen? met navajo twijnen blijft de kleur mooi, maar ik was benauwd dat er niet genoeg lengte over zou blijven - op die manier blijft er immers maar 1/3 over. dan kon de ontvangster er waarschijnlijk helemaal niks mee zonder er ander garen bij te gebruiken. slap kadootje.

eigenlijk zou het 't mooist zijn om het te twijnen met mijn donkergrijze mohair. alleen was dat niet praktisch: daar is nog niets van gesponnen. daarom besloot ik het te twijnen met zuid-afrikaanse merino - trouwens precies hetzelfde spul als de gekleurde spoel. maar dan zonder kleur dus. maar eh, ik vind het resultaat maar niks... het ziet eruit als een touwtje uit de dhz zaak. wat te doen wat te doen... zou ik dan toch maar aan de ontvangster zeggen dat ze het 't best met een andere draad samen kon verwerken? nèèèh. zo doen we dat niet.

verbazend laat in die procedure drong het tot me door dat ik straks het garen ook gewoon kan verven... zo simpel! ik had er echt niet eerder aan gedacht. dus nu twijn ik en twijn ik en twijn ik, er lijkt geen eind aan te komen. de zorgen dat het niet genoeg zou zijn zijn in ieder geval over! en vanmiddag ga ik verven. ik hoop maar dat het snel droogt, ondanks het plots heel koude weer, want anders heb ik morgenavond nog transportproblemen.
[foto's pas volgend weekeinde, om de verrassing niet te onthullen]


gifted

this stunning beauty was not made by me. noooo. it was crafted by a very strong woman who has no time whatsoever left in the day because of her large responsibilities and then manages to whip out beauties like these. in a breathtaking tempo. i call myself lucky to be her friend. even more so now that she has given this very large shawl to me... you had a bit of a rough spot, she said, and it's your colour.deze fantastisch mooie omslagdoek is niet door mij gemaakt. neeee. hij is vervaardigd door een hele sterke vrouw die geen moment voor zichzelf heeft vanwege haar grote verantwoordelijkheden in het leven, en dan tussendoor zulke prachtige dingen maakt. in een moordend tempo. ik prijs mezelf gelukkig dat ze mijn vriendin is. nog meer nu ze deze enorme doek aan mij heeft gegeven... het ging je niet zo lekker, zei ze, en het is jouw kleur.


avoiding the russian

i tried the bigger needle, i tried this method (apparently from vogue), i tried those two together and still my cuff bind off is too tight! aaargh! on top of that i was smart enough to cut my yarn before fitting. why not. anyway, i am now finally doing the russian bind-off that i was trying to avoid because it looked like such a fuss. it isn't, ofcourse. my cast-off is looking juuust fine now. finally.

ik probeerde de dikkere naald, ik probeerde deze manier (kennelijk uit de vogue), ik probeerde ze tegelijk en nog steeds was de afkanttoer van m'n boord te nauw! aaargh! natuurlijk was ik ook nog zo snugger om mijn draad door te knippen voordat ik ging passen. waarom ook niet. maar goed, nu doe ik eindelijk de russische afkantmethode die ik probeerde te vermijden omdat het zo'n gedoe leek. is het niet, natuurlijk. en mijn boordje ziet er nu helemaal prima uit. eindelijk.


preparation

this is the first jacobean of the skp08. i am knitting on feverishly on several projects before i leave for the netherlands on tuesday night. one of my resolutions after the last visit was to go there more often, as there are scores of people i miss a lot. have to do some spinning as well, shouldn't forget.

dit is de eerste jacobean van de skp08. ik brei me suf aan verscheidene projecten voordat ik dinsdagnacht naar nederland vertrek. een van mijn goede voornemens na het laatste bezoek was om daar vaker heen te gaan, daar zijn hoopjes mensen die ik een boel mis. moet ook nog wat spinnen, niet vergeten.


charli's picture

finally got around to taking a few pictures. first of all the other charli's angels sock.eindelijk eens een paar foto's gemaakt. om te beginnen de andere charli's angels sok.

then there's the very start of the jacobeans, first pattern of the sock knitters pentathlon.verder het eerste begin van de jacobeans, het eerste patroon van de sock knitters pentathlon.

this is what the on the road sock look like: opal lollipop, i just can't get enough of it.dit is hoe de onderwegsok eruit ziet: opal lollipop, ik kan er geen genoeg van krijgen.


toe woes

off to a soaring start i was with the jacobeans. unfortunately the yarn label is kinda clueless about the best needles for this sock wool. it says 2,5-3mm needles. i am a rather tight knitter but with 2,75mm (us2) needles i ended up with the kind of toes that show you not only whether your toenails are painted, but also if you need to redo them. so i cast on again, on 2,5mm... and noticed after ten rows that i made a mistake with the magic cast on and hence caused a hole in the toe. third time right, it seems.

flitsend uit de startblokken met de jacobeans, leek het. helaas heeft de wikkel van het garen niet echt een idee over welke naalden het best zijn voor deze sokkenwol. er staat 2,5-3mm. ik brei behoorlijk strak, maar met 2,75mm naalden kreeg ik het soort teen dat niet alleen laat zien of je je teennagels hebt gelakt, maar ook of het tijd wordt om dat opnieuw te doen. opnieuw beginnen dan maar, met 2,5mm... en na tien toeren kwam ik erachter dat ik een foutje had gemaakt bij de magic cast on en daardoor een gat in de teen zag. drie keer is scheepsrecht, neem ik aan.


angels out, fivers in

ah! they are done, charli's angels. a lovely pattern and fun to knit, but i put so much pressure on myself to finish them quickly that it went through a week of me not feeling like finishing the second sock at all. eventually i remembered tijm's wise advise and just plunged in and knitted as much as i could to get it over with. including getting distracted and ripping ten rows here, twenty there. that'll teach me for putting myself under pressure.

tonight i picked up the travelling socks again; it's about time they are finished too. and ofcourse i finally cast on for the first sock of the sock knitters' pentathlon. inspired by the olympics, this year in china [insert a word on human rights here], we are to knit five socks. the first sock was published a month ago so it's about time i started. especially as this group officially has a competition element... obviously i'm not in the race here.

just as with the ladybug angels i dawdled enlessly about which yarn to use, as the especially-bought elle sock yarn was too thick. eventually i decided on a ball of online supersocke 100 from the stash. proud of myself.

ha! ze zijn klaar, de charli's angels. een prachtig patroon en echt lollig om te breien, maar ik had mezelf zo onder druk gezet om ze snel klaar te hebben dat ik een hele week totaal geen zin had om de tweede sok verder af te maken. uiteindelijk herinnerde ik me het wijze advies van tijm en heb even aangepakt en doorgebuffeld. inclusief afgeleid raken en hier tien, daar twintig toeren uithalen. dat zal me leren om mezelf onder druk te zetten.

vavavond heb ik de in-de-tas-sokken weer opgepakt; het wordt tijd dat die ook afkomen. natuurlijk heb ik ook opgezet voor de eerste sok van de sokkenbreiers-vijfkamp. geïnspireerd door de olympische spelen, dit jaar in china [bedenk op deze plaats zelf even iets over mensenrechten], gaan we vijf sokken breien. het patroon van de eerste sok werd een maand geleden bekend gemaakt dus mag ik onderhand weleens beginnen. zeker omdat deze groep een wedstrijdelement heeft... hier ben ik overduidelijk niet een van de kanshebbers.

net als bij de ladybug angels heb ik eindeloos zitten teuten en treuzelen over de garenkeuze, nadat de speciaal aangeschafte elle sokkenwol te dik bleek. uiteindelijk koos ik een bol online supersocke 100 uit mijn voorraad. trots op mezelf.