About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

just one

no, i didn't manage. apparently deadlines are not my forte lately, though in my working life i used to try and avoid douglas adams' stance ("i love deadlines. i like the whooshing sound they make as they fly by"). however i gave eva one sock on her farewell party, and the other one will have to follow her. which will take some scheming and planning - as you may remember not a single piece of knitting has ever made it through the south african postal system either to or from me.

nee, ik heb het niet voor elkaar gekregen. kennelijk ben ik de laatste tijd niet erg goed in deadlines, hoewel ik in mijn werkende leven erg mijn best heb gedaan om niet de houding van douglas adams aan te nemen ("ik hou van deadlines. ik ben dol op het suizende geluid dat ze maken wanneer ze voorbij vliegen"). desondanks heb ik eva één sok gegeven op haar afscheidsfeestje, en de andere zal haar moeten volgen. daar is wel wat georganiseer en geregel voor nodig - zoals je misschien nog weet heeft geen enkel breiwerk het ooit gered via de zuid-afrikaanse posterijen, aan mij noch van mij.


angels to fly

i've decided the ladybug angels would be just right for a friend who is about to emigrate. however her farewell party is this thursday... and i'm only on the first heel. did not even knit a single stitch yesterday. yet another foolish plan about to unfold!

ik heb bedacht dat de lieveheersbeestje-engelensokken precies goed zijn voor een vriendin die gaat emigreren. alleen is haar afscheidsfeestje donderdag al... en ik ben pas bij de eerste hak. gisteren zelfs geen enkele steek gebreid. alweer een idioot plan om voor elkaar te krijgen!


random facts

gini tagged six people and asked us to name seven random facts about ourselves. i seem to remember that several months ago, yvonnep gave me the same or a similar tag. however i never got around to answering it, despite having done something similar a while before that. i guess it's just a repeating tag. it remains fun to see what people answer, don't you think?

here goes - fourteen to make up for the previous miss.
- i just love to move: driving cars, riding motorbikes, bicycles, flying and riding airplanes, skydiving, you name it
- i am a (very) late mother
- i really hate not having a work permit
- i have always been far sighted (but did not need glasses)
- i don't cook (or at least try to avoid it)
- i married a former chef (see previous)
- i don't drink alcohol and don't like it in my food
- however, i'm rather good at identifying whisky brands second hand (through kissing)
- i seldom watch movies, haven't the patience
- knitwise: i detest knitting socks on circulars
- i have a cupboard full of stash
- but nowadays hardly ever buy yarn if there is no plan for it
- i avoid crochet. did a lot (a lot!) of that in my teens and have had it entirely.

as usual i'm rather late in the line of taggees, so i'm not tagging anyone. they have all been tagged already i think. if you feel inspired do go ahead! and why not mention it in the comments so we can come have a look?

gini heeft zes mensen getagd en vroeg ons om zeven willekeurige feiten over onszelf te melden. volgens mij ben ik een paar maanden geleden met hetzelfde of iets soortgelijks getagd door yvonnep. alleen kwam het er nooit van om die te beantwoorden, ondanks dat ik een tijdje daar weer voor iets in die richting heb gedaan. het zal wel gewoon een zich herhalende tag zijn. het blijft leuk om te kijken wat mensen voor antwoorden geven, vind je niet?

hier komt ie - veertien antwoorden om de eerder gemiste goed te maken.
- ik ben dol op verplaatsing: autorijden, motoren, fietsen, vliegtuigen besturen en meereizen, parachutespringen, noem maar op
- ik ben een (hele) late moeder
- ik baal ongelooflijk dat ik geen werkvergunning heb
- ik ben altijd verziend geweest (maar niet zo erg dat ik een bril nodig had)
- ik kook niet (of tenminste, ik probeer het te vermijden)
- ik ben getrouwd met een voormalige kok (zie boven)
- ik drink geen alcohol en wil het ook niet in mijn eten
- desondanks ben ik behoorlijk goed in het identificeren van whiskymerken, tweedehands (door te zoenen)
- ik kijk zelden films, ben niet geduldig genoeg
- wat breien betreft: ik haat sokken breien met rondbreinaalden
- ik heb een kast vol wolvoorraad
- maar tegenwoordig koop ik heel zelden garen als er geen plan voor is
- ik vermijd het om te haken. vroeger heel veel gedaan als tiener en ik heb het helemaal gehad.

zoals gewoonlijk ben ik tamelijk achteraan in de rij getagden, dus noem ik geen nieuwe kandidaten. volgens mij is iedereen al geweest. als je inspratie krijgt neem 't dan vooral over! laat het dan ook even weten in de commentaren, dan komen we allemaal kijken.


yarn woes

quite a while later than intended i started yvonnep's kal pattern. that was only slightly due to wanting to finish one of the other socks first. my main concern was that i just could not find a proper yarn.

not that my stash is so small. not that all the yarn seems to be patterned. no, a lot sillier: all the remaining sock yarns seems to call for 3mm needles. whereas the pattern needs 2,5mm. even the cheapish and apparently nameless elle sock yarn i bought for the occasion. sock yarn is sock yarn and i must confess i had not even bothered to look at the needle size!

eventually i decided to use opal regenwald marienkäfer from the stash. and it works nicely: it is patterned, but not so much that it obstructs the look of charli's angels.

een heel tijdje later dan ik van plan was begon ik gisteren aan yvonnep's samenbrei patroon. dat kwam maar zeer gedeeltelijk doordat ik eerst een van de andere sokken wilde afmaken. de echte reden was dat het me maar niet lukte om een geschikt garen te vinden.

niet dat ik niks in de kast heb liggen. niet dat geen enkel garen effen lijkt te zijn. nee, nog veel stommer: alle sokkengarens die ik nog heb lijken voor 3mm naalden te zijn. terwijl het patroon voor 2,5mm geschreven is. zelfs de tamelijk goedkope en kennelijk naamloze elle sock wool die ik speciaal hiervoor kocht. sokkengaren is sokkengaren en ik moet bekennen dat ik niet eens had gekéken naar de benodigde maat!

uiteindelijk besloot ik opal regenwald marienkäfer uit mijn voorraad te gebruiken. en dat ziet er vooralsnog goed uit: het heeft een patroon, maar dan weer niet zoveel dat het het uiterlijk van de charli's angels in de weg zit.


a pale impression

earlier this week i fired my domestic. that was long overdue because she had a huge attitude. what did not help either was her treatment of my hand wrought valuables. you cried with me when the quick quick chic was felted by her - that was when i was still so impressed with her work that i smoothed over her conduct.

later though she kept on putting hand wash items in the machine despite specific instructions not to. in fact, everything in her sight went into the machine - towels used only once, the children's sleeping bags that were needed within the hour, everything. and that's only the laundry issue. grrr. as you can see she's not out of my system yet.

anyway. below is a pic of what happened to storm's beautiful organic yarn after machine washing it (no less than) twice. mind you, i found the original colours paler than hoped for...eerder deze week heb ik mijn werkster ontslagen. dat was meer dan hoog tijd want ze had nogal een probleem met hiërarchie. wat ook niet hielp was hoe ze mijn handgewrochten kostbaarheden behandelde. jullie huilden met me mee toen ze de quick quick chic had gevilt - dat was toen ik nog zo onder de indruk was van haar werk dat ik haar gedrag vergoeilijkte.

later bleef ze echter alle handwas in de machine mikken, ondanks specifieke instructies om dat niet te doen. in feite gooide ze alles wat in zicht kwam in de machine - slechts eenmaal gebruikte handdoeken, de kinderslaapzakken die binnen een uur weer nodig waren, alles. en dat was alleen nog maar de was-kwestie. grrr. zoals je kan zien is mijn ergernis nog niet net zo weg als zij.

enniewee. hierboven een foto van wat er gebeurde met het prachtige organische garen van storm nadat het (niet minder dan tweemaal) met de machine gewassen was. en dat terwijl ik de originele kleuren al bleker vond dan gehoopt...


delicatessen done

finished the delicatessen socks today; the ones made from hill country yarns' sweet feet. the 100% merino was a bliss to work with, the pattern - knitty's back to basics - a lot of fun for two thirds of each sock. the leg part however was booooring! and hence once again, it cost me four evenings to do the last twenty rows. for each sock over.

vandaag heb ik de delicatessen sokken eindelijk afgemaakt; die van hill country yarns' sweet feet. de 100% merino was heerlijk om mee te werken, het patroon - back to basics van knitty - was hartstikke leuk voor tweederde van elke sok. het been was echter saaaaai! an daarom heb ik er opnieuw vier avonden over gedaan om de laatste twintig toeren te doen. bij beide sokken.