About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

speedy socks

new sock challenges galore... the dutch sock knitting yahoo group has just released the new pattern for march and april, designed by dear yvonnep. then she pointed us to the sock knitting pentathlon, which is rapidly becoming a very international group. the idea is to knit five pairs this year with a speed competition element, although non-competing knitters are as welcome. my plans for finishing even the smallest cardigan go back into the fridge once again.

nieuwe sokken-uitdagingen te over... de nederlandse yahoogroep sokken_breien heeft net het samenbreipatroon voor maart en april vrijgegeven, ontworpen door de mij dierbare yvonnep. toen wees ze ons op de sokken-vijfkamp, die mede daardoor nu snel een zeer internationale groep aan het worden is. het idee is om dit jaar vijf paar te breien met een wedstrijdelement voor snelheid, hoewel breiers die niet deelnemen aan de wedstrijd even welkom zijn. mijn plannen om ook maar het kleinste vestje af te maken kunnen weer terug in de koelkast.


the end, my friend

before i forget, this is a pic my brother sent me after i didn't get around to take the photo myself last month. they are the pumpkin hederas in regia silk i finished in may '06. sis in law has worn them out quite literally (see heels and ball of feet) and enjoyed them lots.

oh and the orange mirror socks i dubbed ode to the sock queen - those aren't mine anymore. i took them to europe unworn. my other sis in law was nagging for a new pair and since her foot size matches mine...

voor ik het vergeet, dit is een foto die mijn broer me stuurde nadat het er vorige maand niet van kwam om zelf een foto te maken. het zijn de pompoen-hedera's van regia silk die ik in mei '06 maakte. schoonzus heeft ze letterlijk stukgedragen (kijk maar naar de hakken en de bal van de voeten) en vond ze geweldig.

oh en de oranje spiegelsokken die ik ode aan de sokkenkoningin noemde - die zijn niet meer van mij. ik had ze ongedragen meegenomen naar europa. m'n andere schoonzus zat te hengelen naar een nieuw paar en aangezien ze dezelfde schoenmaat heeft als ik...


rose's sockies

a race against time as usual: a pair of baby sockies. one instead of the intended two pairs but the good thing is the recipient's mom doesn't know that. we had enough other presents too. a plus on adoption arrivals is that in two months' time we get to celebrate her first birthday so there's the next chance. but let's not kid myself, those will be done super-quickly-just-in-time as well.een race tegen de klok zoals gewoonlijk: een paar babysokjes. een in plaats van de bedoelde twee paar maar dat weet de moeder van de ontvangster niet. we hadden ook genoeg andere kadootjes. een voordeel van pas aangekomen adoptiekindjes is dat we over twee maanden haar eerste verjaardag mogen vieren dus de volgende kans dient zich al snel aan. maar laat ik mezelf niet voor de gek houden, die gaan natuurlijk ook weer supersnel nèt op tijd.


having fun

call me simple, but i'm having lots of fun with knitty's back to basics pattern. i used to dislike toe up patterns for the mere reason that i don't fancy short row heel very much. and the one i made earlier, snakes and ladders from the sixsox list, was very unclear about basic things like when to start the gusset.

as i do cuff down socks more or less blindfolded this fiddling, trying, ripping and restoring was a huge irritation. but this new pattern is very clear about the what and when and i am really enjoying myself discovering what the next move is. on top of that the yarn is bliss. it's that expensive sweet feet 100% merino that the husband chose. getting to fondle it all the time is almost half the fun...

noem mij maar simpel, maar ik heb het erg naar mijn zin met het back to basics patroon van knitty. i had atijd een hekel aan van de teen af naar boven breien, alleen omdat ik niet van de jojo-hiel houd. en het patroon dat ik eerder maakte, snakes and ladders van de sixsox-lijst, was erg onduidelijk over basale zaken als wanneer te beginnen met de spie.

omdat ik sokken vanaf de boord min of meer geblinddoekt kan breien was dit gepruts, uitproberen, uithalen en opnieuw beginnen een grote ergernis. maar dit nieuwe patroon is erg duidelijk over het wat en wanneer en ik vermaak me geweldig met het ontdekken van de opeenvolgende aanwijzingen. daar komt nog bij dat het garen om van te kwijlen is. het is die dure 100% merino sweet feet, die mijn wederhelft uitkoos op de snb-dag in rotterdam. om er de hele tijd aan te mogen zitten is bijna de helft van de lol...


roundup

hey, i'm back. have been to the netherlands, visited yet another crafts expo, didn't manage to donate my granny's cotton to any charity as there weren't any present. more importantly: collected my new ashford joy dt, didn't buy too much yarn. finished dad's socks. he was very happy with them and that felt great. started an on the road lollipop sock that does have an intended recipient but i'm not so sure he'll ever get it.

then went on to holiday in cape town, visited orion wool, tried to give the owner feedback on his ravelry fame and to pursue him to put just a bit of his shop up first (instead of waiting until it's all perfect), bought a few skeins and hope to quickly produce a baby welcome gift over the weekend. started husband's expensive sweet feet sock in the meantime. toe up because the yardage may be a little on the low side; knitty's recent back to basics comes in handy. that's about it on the knitting front. oh, and the blog had a techno (hack?) hiccup so the pics are temporarily gone, amongst other things.

hee hallo, daar ben ik weer. ben in nederland geweest, weer een/de handwerkbeurs bezocht, nietgelukt om mijn oma's katoentjes te doneren aan een goed doel omdat er geen aanwezig waren. belangrijker: mijn nieuwe ashford joy dt opgehaald, niet te veel garen gekocht. pa's sokken afgemaakt. hij was er heel blij mee en dat deed me goed. begonnen aan een onderweg lollipop sok die wel een beoogde ontvanger heeft, maar ik weet nog zo net niet of hij ze ooit zal krijgen.

toen op vakantie naar kaapstad, orion wool bezocht, geprobeerd de eigenaar op de hoogte te stellen van zijn beroemdheid op ravelry en hem te overtuigen toch alvast een beetje van zijn winkel op de website te zetten (in plaats van te wachten tot alles perfect is), een paar bolletjes gekocht en hoop in het weekeinde snel een baby-welkomstkadootje te produceren. ondertussen begonnen aan de dure sweet feet sokken voor de ega. van de teen af omdat de looplengte van het garen wellicht wat aan de korte kant is; knitty's recente patroon back to basics is behulpzaam. dat is het wel ongeveer wat het breien betreft. oh, en het blog heeft een technische hick (door een hack?) dus de foto's zijn tijdelijk weg, onder andere.