About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

new and old

pardon the dust, not all is finished yet (see the photo sizes) but i was getting really fed up that so many people couldn't see the posts at all on the old blog and had to wrestle through the comments in order to read a bit here. so: welcome to the revamped blog! kindly let me know if something bothers you?

het stof is nog niet helemaal neergedaald, nog niet alles is af (zie de maten van de foto's) maar ik had er al een hele tijd schoon genoeg van dat zo veel mensen de berichten helemaal niet konden zien op het oude blog en zich door de commentaren heen worstelden om een beetje te kunnen meelezen. dus: welkom op het vernieuwde blog! laat je het weten als er nog iets niet lekker loopt?


one mirror sock done

one ode to the sock queen done, one to go. if i can make it before the end of the year i'll be elegible for the kal prize giving, but most likely i won't manage. ah well.

these socks are to go under a bland pair of trousers, or to be worn out in the open during dutch festivities (as orange is the family name of our royals). btw don't mind my fat ankle, that is due to it having been broken in april. will slim down in colder weather. like, when i need socks.

een ode aan de sokkenkoningin is klaar, nog een te gaan. als ik het haal voor het einde van het jaar kan ik meedingen voor de prijzen van het samenbreien, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. och nou ja.

deze sokken zijn voor onder een saaie broek, of voor iedereen te zien tijdens vaderlandse festiviteiten. let trouwens niet op mijn dikke enkel; dat komt doordat die in april gebroken is. hij zwelt op nu het warm is. als het straks kouder is slinkt ie vanzelf weer, en dat is precies wanneer ik ook weer sokken zal dragen.


queue progress

spending a boring two hours waiting in line at the traffic department (the yearly license renewal) is very good for one's knitting progress. the ode to the sock queen is now half way the first foot!

twee saaie uren doorbrengen in de rij van het verkeerskantoor voor de jaarlijkse verlenging van het kentekenbewijs (zo'n rond papiertje op de voorruit, net als de britten hebben) is erg goed voor de voortgang van het breien. de ode aan de sokkenkoningin is nu halverwege de eerste voet!


woosh

lies' mirror socks are going like a house on fire! very quick pattern. they are doing very well as a distraction from the intrinsically boring hunter's socks. those are only halfway the second cuff; despite a longer leg than the pattern prescribes the mirror socks race towards the first heel.

lies' spiegelsokken gaan als de brandweer! een heel snel patroon. ze doen het erg goed als afleiding van de per definitie saaie jagerssokken. die zijn pas halverwege de tweede boord; ondanks een langer been dan het patroon voorschrijft racen de spiegelsokken naar de eerste hiel.


back and forth

not sure what it is with me and sock toes nowadays but i had to reknit the hunter sock's toe thrice. first i made a mistake in decreasing, so i ripped some twelve rows. then i found out that i shuffeled one stitch in restarting; the second half of decreases was one stitch to the left. i wondered if this were to be a designer feature but then i noticed that somehow this toe took less length to go from 64 to 10 than i thought. in other words, the sock was too short! ripped again, obviously.

ik weet niet wat er aan de hand is met mij en sokkentenen maar ik heb de teen van de jagerssok drie keer mogen doen. eerst maakte ik een foutje in het minderen, dus haalde ik een stuk of twaalf toeren uit. toen kwam ik er achter dat ik bij het herbeginnen een steek verschoven was; de tweede helft van de minderingen zat een steek te ver naar links. ik zat me af te vragen of ik dat als ontwerpgrapje ging verkopen toen ik ontdekte dat op de een of andere manier deze teen minder lengte nodig had dan gedacht om van 64 naar 10 steken te komen. anders gezegd, de sok was te kort! uiteraard opnieuw uitgehaald.


mirror mirror

finally started the mirror socks knitalong today. they were designed by sock miracle lies (no, that's just dutch for 'liz').
i had wanted to do them in my [takes deep breath] burgundy lana grossa meilenweit cotton stretch, but that needs at least a 2,75mm needle (in use) or a 3mm - too much for the pattern which calls for a 2,5mm. now they will be in bright orange, the colour of 'my' royal family. long live sock queen lies!

eindelijk aan de spiegelsokken begonnen, de samenbreisok van de groep sokken_breien op yahoo. ze zijn ontworpen door sokkenwonder lies.
ik had ze willen maken in mijn [haalt diep adem] bordeauxrode lana grossa meilenweit cotton stretch, maar daarvoor heb ik minstens een 2,75mm naald nodig (in gebruik) of een 3mm - teveel voor dit patroon, dat geschreven is voor 2,5mm. nu worden ze knaloranje. lang leve sokkenkoningin lies!


uzume finally done

hey hey hey, the uzume socks are finally done! the household was so busy, and the remaining motivation so low, i managed to need three evenings to finish the last toe.

hee hee hee, de uzume sokken zijn eindelijk af! het huishouden was zo druk, en de resterende motivatie zo laag, dat ik maar liefst drie avonden nodig had om de laatste teen af te maken.


chunky felt

yup, it happened - i was about two hours too slow in telling our fantastic new housekeeper about wool and hand wash. the orange rowan chunky quick quick chic jersey for my eldest will not remotely fit her baby sister now. i even doubt it will fit her teddybear: it has felted dramatically.
the first pic shows the colour better; the second one is in the child's chair for size.
i could get really angry but then again, will that help?ja hoor, het is gebeurd - ik was een uur of twee te langzaam om onze fantastische nieuwe werkster iets uit te leggen over wol en handwas. de oranje rowan chunky quick quick chique trui van m'n oudste past in de verste verte niet meer voor haar babyzusje. ik denk dat ie zelfs haar beer niet past: hij is dramatisch gevilt.
op de eerste foto is de kleur beter, de tweede is in de kinderstoel voor de maat.
ik zou er heel boos over kunnen worden. maar zou dat helpen?