About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

nano

it's been a week and that is because i decided to do nanowrimo after all. have been doing that for years and did not want to miss out this round. it meant i had to do 10,000 words per day in order to make it. never shy for a crazy challenge i went in, impersonated the ten thousand monkeys, did not produce anything even remotely looking like shakespeare but won.

have knitted a few rounds in between, because even nano participants have to socialize every now and then, but it's not worth mentioning. i hope the somewhat stiff limbs will be soothed by some calm knitting and spinning in the next few days.

het is alweer een week geleden dat ik iets postte en dat komt doordat ik besloot om alsnog aan nanowrimo mee te doen. ik doe dat al jaren en wilde deze ronde eigenlijk niet missen. dat betekende wel dat ik 10.000 woorden per dag moest schrijven om het nog te halen. ik ben nooit snel teruggedeinsd voor een idiote uitdaging dus hup, daar ging ik. heb gedaan of ik die tienduizend aapjes was die uiteindelijk shakespeare zouden produceren maar nee hoor, het lijkt er in de verste verte niet op. maar ik heb wel gewonnen.

tussendoor een paar toeren gebreid, omdat zelfs nano deelnemers af en toe sociaal moeten doen, maar het is niet de moeite van het vermelden waard. ik hoop dat de wat verstijfde ledematen zullen opknappen van een beetje kalm breien en spinnen de komende dagen.


spin guru

the last bit i wanted to tell about my dutch trip was my visit to spinning guru betty gijsbertse. this came about through janny of blij bezuiden, who sold me the ashford joy on the snb fair. she had one spindle left in her booth, but that was for her own use. she directed me towards the town of apeldoorn-noord. very practical as this is near the places we stayed.

on a quiet sunday morning we both had some time to spare for a very nice visit. there's so much to see and to do at her place (and we share some other interests) that we almost forgot about the spindles before i urgently had to travel on. eventually i chose one that according to betty may not have been the very top number one option for my goal, but it is suitable enough and i found it prettier than the undecorated ones. further i put some purple texelaar roving in the bag and naturally some tussah silk. i have really turned into a yarn snob when it comes to spinning!

the spinning is going rather well. i really find it a blessing that i could already spin before i tried my first spindle, otherwise i surely would have had much less fun.

het laatste wat ik nog wilde vertellen van nederland was mijn bezoek aan spingoeroe betty gijsbertse, alweer bijna twee weken geleden. daar kwam ik terecht via janny van blij bezuiden, die me in rotterdam de ashford joy verkocht. janny had nog wel een tol in de kraam liggen, maar die was voor eigen gebruik. ze verwees me naar apeldoorn-noord. dat was handig, want in de buurt van onze logeeradressen.

op een rustige zondagmorgen hadden we beiden even tijd en dat was erg gezellig. er is daar zoveel te zien en te doen (en we delen nog wat andere interesses) dat we aan de tollen zowat niet toekwamen voordat ik nodig weer verder moest reizen. uiteindelijk koos ik er een die misschien niet de aller- allerbest geschikte is voor mijn doel, als ik betty mag geloven, maar wel geschikt genoeg en naar mijn smaak mooier dan de onbewerkte. er ging ook wat paarse texelaar mee en natuurlijk wat ruwe zijde. tsja, vooral op spingebied ben ik een echte materiaalsnob!

het spinnen gaat behoorlijk goed. ik vind het echt een zegen dat ik dat al kon voordat ik aan mijn eerste tol begon want anders had ik er vast veel minder lol in gehad.


sad heart

so what happened to the sad heart? look here... (only in dutch). i took it with to rotterdam because i knew berthi would be there. berthi runs all sorts of nice projects, like first her abcs where everyone who felt like it sent in a craft piece with an alphabet. these happened to be mostly embroidered, see gallery.

for her next initiative, the heart project, the crafts are quite diverse. berthi even managed to organize an exhibit, which will beheld next april and may in the central library of the dutch town of eindhoven (better known as the home town of philips and psv soccer).

meekly i offered my sad heart to her - because i find it very ugly myself and did not think that a great addition to an excellent collection. to my surprise berthi was happy to take it in, and it wasn't even filled with lavender yet. she has done this now and so my unliked project is now part of something Big. thanks much berthi!

wat gebeurde er uiteindelijk met het treurige hart? kijk hier...
ik nam het mee naar rotterdam omdat ik wist dat berthi daar zou zijn. het is onwaarschijnlijk dat je haar weblog niet kent, maar voor de volledigheid: ze organiseert allerlei interessante projecten. eerst haar abc's, waarvoor iedereen die dat wilde een handwerkje kon insturen met het alfabet. ale technieken mochten maar de meesten bleken geborduurd, kijk maar in de fotogalerij.

bij haar volgende initiatief, het hartenproject, zijn meer verschillende technieken ingestuurd. berthi heeft het zelfs voor elkaar gekregen om een expositie te organiseren, van 31 maart tot 10 mei volgend jaar in de centrale bieb in eindhoven.

heel bescheiden heb ik haar gevraagd of ze mijn hart wel wilde hebben - omdat ik het zelf heel leijk vind en daarom geen beste bijdrage aan haar prachtige collectie. tot mijn verrassing vond berthi het leuk om 'm in ontvangst te nemen. hij was nog niet eens met lavendel gevuld, dat heeft zij nu gedaan. nu is mijn ongeliefde projectje ineens onderdeel van iets Groots. hartstikke leuk, berthi!


snb hilversum has lift off!

a week ago already we celebrated the start of snb hilversum. i can't help but retelling here that just two years ago initiator arja, whom i consider a dear friend, thought my idea of knitting in public with strangers rather... not for her. or at least not something to go and travel 2x30kms for at night. for a while now she is helplessly addicted to snb utrecht.

however congregating closer to home is usually nicer. hence the start of snb hilversum, amongst others attended by a miracle guy i had not yet met irl. brent absolutely lived up to his reputation, calling him a natural is a very meek description. he's the kind of person who sees a technique once and then is able to give classes on improvements. all this in a nice pub with regulars that were wayyy too easily told off to have any fun with them.

here's proof (in ugly mobile; she really is much more charming than this looks) that there are no limits to the hostess's willingness to help. when brent asked her to volunteer to help him wind his newest beautiful skein she raised her arms without the tiniest complaint. now if that friendliness won't draw attendees in herds!alweer een week geleden vierden we de start van snb hilversum. ik moet hier echt nog even kwijt hoe slechts twee jaar geleden initiatiefnemer arja, op wie ik heel erg gesteld ben, mijn idee om in het openbaar te gaan breien nogal... niet haar ding vond. of toch minstens niet iets om 's avonds 2x30km voor te reizen. nu is ze al tijdenlang hopeloos verslaafd aan snb utrecht.

toch is het vaak lekkerder om dichterbij huis bijeen te komen. vandaar de start van snb hilversum, onder andere bijgewoond door een wandelend wonder dat ik nog niet eerder in het echt had gezien. er bleek over brent geen woord gelogen. hem een natuurtalent noemen is zwak uitgedrukt. hij is zo'n tiep dat een keer een techniek ziet en daarna in staat is les te geven over verbeteringen. de verkozen kroeg is gezellig, al laten de stamgasten zich wel een beetje makkelijk overbluffen naar mijn persoonlijke smaak.

hier is het bewijs (op een lelijke mobielfoto, ze ziet er werkelijk charmanter uit dan hier) dat niets de gastvrouw teveel is. toen brent haar vroeg te vrijwilligen om hem te helpen zijn nieuwste mooie wolletje op te winden hield ze zonder een woord van protest haar armen omhoog. als zoveel vriendelijkheid geen drommen nieuwe snb'ers trekt weet ik het ook niet meer!


my brother's museum piece

then i went to the m+m wolpost shop in twello. it's rather close to where my brother lives, so it's becoming a regular stop on visits. once again i bought some roving (though the shop seems to think the merino is exclusively for felting; every time again they are surprised i want so much of it). their two nicest colours used to be the reds and the turquoise and i found this had not changed. so i bought the turquoise again. it cheers me up to no end. (colours are fresher in real life)my brother keeps an old spinning wheel in his 'guest palace' (a large farm shed which contains garage, sauna, kitchen and the gym attic, the latter being transformed into a huge guest room when we visit). he asked whether i could make it run again and could i please spin something on it, to make it look less desolate.

so on my last night before we moved on to the next host we used lots and lots of oil and got it running again. almost anything that could be adjusted had to be. it was real fun doing that and succeeding! though later followed by some minor swearing from my side because i could not manage to spin thinly on it. i did not like that as it is a bit like leaving a test result behind, isn't it? the mix of old wheel and hip yarn is nice though.

daarna ging ik naar de winkel van m+m wolpost in twello. dat is niet ver van waar mijn broertje woont en het wordt dan ook al een soort gewoonte om er even langs te gaan aan te steken wanneer ik in de buurt ben. ik heb er weer eens wat spinwol gekocht (hoewel de winkel lijkt te denken dat je die merino louter voor vilten kunt gebruiken, ze staan er telkens weer van te kijken dat ik zovéél wil). hun mooiste kleuren vind ik de roden en de turquoise. aangezien de collectie niet veranderd was heb ik weer turquoise gekocht. daar word ik zo vrolijk van! (de kleuren zijn helderder dan ik op de foto kon krijgen)

in zijn logeerpaleis (een forse boerenschuur met o.a. de garage, een sauna, een keuken en de sportzolder, die wordt omgetoverd tot giga logeerkamer wanneer wij komen) had broerlief een oud spinnewiel staan. hij vroeg me of ik het weer aan de praat kon krijgen en of ik er een stukkie op wilde spinnen, zodat het er wat minder troosteloos uit kwam te zien.

dus op de laatste avond voordat we naar het volgende logeerhuis gingen hebben we een flinke sloot olie gebruikt om het weer aan de gang te krijgen. we hebben bijna alles dat versteld kon worden moeten veranderen. was leuk om te doen, vooral omdat het ook lukte! ik heb er daarna wel een beetje bij zitten vloeken omdat ik niet voor elkaar kreeg om er mooi dun mee te spinnen, daar baalde ik van. tis toch een beetje een proeve die je achterlaat he? maar de mix van oud wiel en hip garen ziet er goed uit vind ik.


loot photos

did my homework and took pictures!

first off it's dad's sock in hunter's green. that choice because apart from the colour being very much to his taste, he did use to hunt excess game in the veluwezoom game reserve. next to it the same yarn in a pinkish/burgundy crossing. i may do the mirror socks kal from this.then there's the wolhalla package. not visible are three sets of bamboo dpns - the original excuse to order. the 2.75mms for the hunter socks plus 2.5 (never enough) and 2mm. the rest is opal uni and the two colinettes. on top is an orange baggy, that contains the little tibetan silver charm jo-an puts in every order. i'm very pleased the random charm is the one i liked best!this is the 'good taste yarn' that nico chose. sweet feet from hill country yarns indian summer colourway. i bet it knits up in dollar signs.

kijk, ik heb mijn huiswerk gedaan en foto's genomen.
om te beginnen mijn vaders sokken in jagersgroen. die kleur koos ik niet alleen omdat hij hem zelf erg mooi vindt; hij heeft vroeger ook echt op overtollig wild gejaagd in nationaal park de veluwezoom. daarnaast hetzelfde garen in donkerroze/rood. ik denk dat ik de spiegelsokken samenbreisok hiervan ga maken.

eronder het pakket van wolhalla. niet te zien op de foto zijn de drie sets bamboe sokkennaalden, de oorspronkelijke smoes voor de bestelling. de 2,75mm voor de sokken voor pa, 2,5mm (want daar kun je er nooit genoeg van hebben) en 2mm. de rest is opal uni en de twee colinettes. er bovenop zie je een oranje zakje met daarin een van de tibetaans zilveren bedeltjes die jo-an bij elk pakje doet. je kunt niet kiezen welke het wordt; ik vind het erg leuk dat het net degene is geworden die ik het mooist vond.

tenslotte de 'goede smaak keuze' van nico: sweet feet van hill country yarns in de kleur indian summer. ik denk dat het spontaan een patroon van dollartekens vormt.


sawdust in my head

been a bit under the weather today, the aftermath of two very busy weeks times four people. summarized in the heel of the uzume socks. i had counted and compared to the first sock, compared and counted. when i picked up stitches from the side of the heel flap i came to 13. not enough by far! counted again, now on the heel flap side of the first sock. hum, that really looked like 18 stitches. i frogged the small heel and with quite a headache already knitted ten rows extra in about twelve stages. but it really looked a lot longer than the first heel.

along the side it now amounted to 18 stitches. hmm... 18 stitches in the middle, 18 on the left and 18 on the right, that much symmetry i would surely remember from the first sock. hey wait, did i not have a pattern? wouldn't that say something on this? yes it did: thirteen stitches. grrr.

frog again. look and count, count and look. and despite that end up with 15 stitches and room to spare. aaargh! big grunt! now that the kiddies have gone to bed i'm going to sit under a bright lamp and start the heel over yet againnn.

katterige dag vandaag, de nasleep van twee heel drukke weken keer vier personen. samengevat in de hiel van de uzume-sokken. ik had geteld en vergeleken met de eerste sok, vergeleken en geteld. toen ik de steken langs de zijkant van de hielflap ging opnemen kwam ik tot 13. veel te weinig! nog eens natellen, nu op de zijkant van de hiel van de eerste sok. tsja dat leken toch echt 18 steken. de kleine hiel weer uitgehaald en met een hoofdpijnhoofd in twaalf etappes tien toeren bijgebreid. maar het leek toch echt veel langer dan de eerste hiel.

langs de zijkant kwam ik nu tot 18 steken. hmm... 18 steken in het midden, 18 links en 18 rechts, zoveel symmetrie zou ik me beslist moeten herinneren van sok 1. hee trouwens, hoorde er niet een handleiding bij? wat zou daarin staan? jawel: dertien steken. grrr.

uithalen, opnieuw. tellen en kijken, kijken en tellen. en desondanks uitkomen op 15 steken langs de zijkant en ruimte over. aaargh! grote grom! nu de kindertjes naar bed zijn eerst maar eens onder een heldere lamp gaan zitten en dan begin ik weeeer opnieuw.


me, lazy?

what i need to tell about the second dutch snb day, two weeks ago, is a large amount. one thing in particular i need to get off my chest as it was one of the few negative encounters. it happened when we were fresh out of the car, still in the parking lot getting everything together. as those of you with small kids know this takes a while. the children were dressed up well; at home it's almost summer and the transition to autumn in europe was large, degreewise. someone came past - i have no idea who she was - and commented unprompted on seeing the rowan chunky jersey on my eldest: "oh i see, you are the thick and quick type of knitter!". grrrrr. is it necessary to be so rude?

ik heb nog een boel te vertellen over de tweede nederlandse snb-dag, nu twee weken geleden. een gebeurtenis in het bijzonder moet me even van het hart, want het was een van de weinige negative ontmoetingen. het gebeurde toen we net uit de auto rolden, nog op de parkeerplaats, bezig om alles bijeen te vegen. ouders van jonge kinderen weten dat dat even duurt. de kinderen zaten goed in de kleren; thuis is het bijna zomer en de overgang naar herfst in nederland was behoorlijk groot in graden celsius. er kwam iemand langs lopen - geen idee wie het was - die ongevraagd commentaar gaf op de rowan chunky trui van mijn oudste: "o ik zie het al, jij bent er een van grote stappen snel thuis!". grrrrr. moet dat nou zo lomp?


some of the loot

lots of new stuff but i haven't had (or taken) the chance to photograph it yet. my altered version of this year's knit from stash challenge (because the original challenge makes exceptions for almost everything i tend to buy - socks, spinning stuff...) is going very well, i'm rather proud of myself finally using up some of that cupboard full of yarn plans. however the second dutch snb day was a pre-approved exception. oh and the days after as well.

among the things i came home with is a skein of hill country yarns sock yarns from tommie's wol. whilst i did my volunteer's duty at the info desk i sent the husband into the fair, advising him to select new socks. he suffers from good taste though... it's bloody expensive, the costliest yarn i ever bought. afterwards he said honestly he had no idea of the price and that a different yarn would have been okay too. ah well.

it did give me sort of an excuse to finally buy be the colinette jitterbug i wrote about earlier. had been wanting it for a long time, but found it a bit too expensive "just for me". at wolhalla i got the jewel i've been drooling over for ages and the sahara because it matches my ufo colinette cardigan. hopefully it's an inspiration to pick that up or, what i've been planning to do, frog the generic pattern and make it into a much hipper blanche-neige without the trimmings (orange white snow?? well as long as you don't have to eat the yellow snow...).

een hoop nieuwe spulletjes gekocht in nederland, maar ik heb nog geen tijd gehad (of genomen) om er foto's van te maken. mijn aangepaste versie van de brei uit je voorraad uitdaging van dit jaar (omdat de originele versie uitzonderingen maakt voor zo'n beetje alles wat ik koop - sokkenwol, spinspul...) gaat heel goed, ik ben best trots op mezelf dat ik eindelijk eens wat gebruik uit die kast vol wol ideen. de tweede nederlandse snb-dag was echter een vooraf goedgekeurde uitzondering. oh en de dagen erna ook.

tussen de dingen waarmee ik thuiskwam zit een streng hill country yarns sokkengaren van tommies wol. terwijl ik mijn vrijwilligerstaak deed bij de infobalie stuurde ik m'n vent de beurs op met het advies nieuwe sokken uit te zoeken. maar hij lijdt aan goede smaak... het is hartstikke duur, het kostbaarste garen dat ik ooit kocht. achteraf zei hij wel eerlijk dat ie geen idee had van de prijs en dat een ander wolletje ook wel had gemogen. tsja.

daardoor had ik wel een soort van excuus om nou eindelijk eens de colinette jitterbug te kopen waar ik al eerder over schreef. dat wilde ik al heel lang, maar ik vond het een beetje te prijzig "alleen maar voor mezelf". bij wolhalla bestelde ik de jewel waar ik al tijden over kwijlde en de sahara omdat die past bij mijn onafgemaakte colinette vest. hopelijk is het een inspiratie om die weer eens op te pakken of, wat ik van plan was, het basispatroon uit te halen en er een veel hippere blanche-neige zonder de frutsels van te maken (oranje witte sneeuw?? nou ja, zo lang je de gele sneeuw maar niet hoeft te eten...).


made him smile

just before we leave i had the chance to propose the hunter socks to my dad - and to ask for his proper foot size in the meantime. he is delighted! turns out he highly preferred to wear the socks his mum in law knitted for him (no that's not my granny). she deceased some ten years ago and this will be the first time he wears new hand knit socks since.

net voor we weggaan zag ik mijn vader nog even en kon ik de jagerssokken aan hem voorstellen - en meteen even zijn precieze schoenmaat vragen. hij vindt het fantastisch! het blijkt dat hij het allerliefst de sokken draagt die zijn schoonmoeder voor hem maakte (nee, da's niet mijn oma). zij is nu een jaar of tien dood en dit worden zijn eerste nieuwe handgebreide sokken sindsdien.


arm twisted

hunted several shops for the sock needles i did not think i would need when packing, then gave in and finally placed an order with wolhalla. had been wanting to do so for a long time. yippee, they could be collected the next morning. brilliant. so i really had to order the colinette jitterbug i had been drooling over for so long, no?

verscheidene winkels afgesjouwd op jacht naar de sokkennaalden die ik dacht niet nodig te zullen hebben toen ik de koffer inpakte. uiteindelijk maar toegegeven en eindelijk eens een bestelling geplaatst bij wolhalla. dat wou ik al zo lang eens doen. hoera, ik kon het de volgende ochtend ophalen. perfect. dus toen moest ik wel de colinette jitterbug bestellen waar ik al zo lang omheen liep te draaien, niet?


hunter's green

ooh must write before i forget it all.
erm... current affairs first. uzume is in my bag but on hold for the moment, the pattern needs a bit more attention than i can offer at the moment. in other words: this should not be knit while talking, it will go wrong.

in rotterdam i hoped to run into an exhibitor who happened to have brought regia silk. i did not. it's because i have been thinking that my deteriorating father needs to be gifted with sockes from me sometime soon. relations have improved that far by now. so today i quickly hopped into the local shop, around the corner from my brother's guest palace (as opposed to guestroom). i found lana grossa meilenweit cotton stretch (wow that's a long name) in by and about the right colour of hunter's green. i did not bring dpns 3mm but in rotterdam yvons's husband sold me a sock circ. i never looked at the size until i came home(!) but it's 2.75mm is fine. the yarn is cottonish and i do knit tightly but still it's irritating for such an expensive little needle not to be more accomodating in moving the stitches about... major irk coming up!

oei gauw verder voordat ik het niet meer weet.
eh... eerst maar eens de huidige zaken. uzume zit in de tas maar is even aan de kant, het patroon vereist net een tikkie meer concentratie dan ik in de huidige omstandigheden kan bieden. anders gezegd: dit moet je niet breien tijdens het kletsen, dan gaat het mis.

in rotterdam hoopte ik een standhouder tegen te komen die toevallig regia silk bij zich had. was niet zo. ik heb namelijk zitten bedenken dat mijn aftakelende vader nodig sokken van mij moet krijgen. zoveel zijn de verhoudingen wel verbeterd inmiddels. dus vandaag even snel naar de beekbergse wolhal, om de hoek bij het logeerpaleis. daar vond ik lana grossa meilenweit cotton stretch (soo hee wat een mond vol) in wel ongeveer de juiste kleur jagersgroen. dpns 3mm heb ik niet bij me maar in rotterdam kocht ik van yvons man een sokkenrondbreinaaldje. pas thuis keek ik naar de maat(!) en die is 2,75mm. mooi zat. het garen is katoening en ik brei redelijk strak maar toch is het irritant voor zo'n duur klein naaldje dat de steken zo moeilijk rond te bewegen zijn... ik zie alweer een grote ergernis opkomen!


represent

despite major problems with public transport for the locals i expect to have won the prize for the longest travel time to the second dutch snb day in rotterdam.

ondanks grote problemen met het openbaar vervoer voor de nederlanders verwacht ik toch wel de prijs te hebben gewonnen voor de langste reistijd naar de tweede nederlandse snb-dag. eigenlijk jammer dat er niet een lijstje was van de vertegenwoordigde landen. debbie stoller uit de vs (en een boel inpats ook), er waren britten, er was minstens n zweedse, ik heb knit belgium aan de infotafel gehad...

en wat een hoop mensen heb ik gezien. en zij mij! of ons, liever gezegd, want het meest van de tijd had ik inderdaad zoals voorspeld mijn kostbaarste accessoire om (jongste dochter in de sling). mensen die ik heel graag wilde spreken heb ik te kort gesproken, sommige anderen onverwacht lang omdat het live contact, soms voor het eerst sinds lange stilte, veel leuker was dan ik verwachtte.


[sorry we moeten weer op stap, later meer]