About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

special disaster

one of the sock yarns i bought at storm in the attic has been my favourite from the start. a dark red in many shades mixed with greys. as burgundy is my preferred colour this was immediately baptised the Yarn To Make Something Special Out Of, hands down. so... i started to check for sock patterns. i wanted something lacey to fit the weather here.

i found me a nice barbara walker and started off. the swatch looked nice enough. however... the sock did not turn out looking like Something Special at all. the front side of the reversible pattern looked like a sloppy knit, not like artfully placed drop stitches. the back side was nothing more than an off rib. it looked just like i had not taken care of my counting nor checking my repeats.

a disappointment obviously, so i made these pics, ripped it all out and started anew. this time i looked at the weathered and the popular and chose socktopia's eleanor. a dfferent amount of stitches so i had to rip the cuff as well (grrr). the simple pattern looked nice enough and knit up really really quick. so once i started the heel i decided to check the fit. just out of curiousity, just to look what the pattern would look like when worn. you now, stretch rate and stuff.

in my hand the yarn stretched beautifully. on my foot it did too. except the cuff. i am not able to take that cuff over my heel. which is unusual as i have a very small instep. not small feet, mind you (uk8, euro41) but the instep is never a problem with anything at all. except with the Yarn To Be Special.

i will have to rip again as this is clearly not it.

een van de sokkenwolletjes die ik kocht bij storm op zolder was meteen mijn favoriet. donkere roden met grijzen. omdat bordeauxrood mijn favoriete kleur is kreeg dit meteen de titel van Garen Waarvan Iets Bijzonders Komt, met afstand. dus begon ik een queeste naar een leuk patroon. ik wilde iets kantigs vanwege het weer hier.

ik vond een leuke barbara walker en toog aan de slag. het proeflapje zag er prima uit. alleen zag de sok er daarna helemaal niet uit als Iets Bijzonders. de voorkant van het omkeerbare patroon zag eruit als een secht gebreid rommeltje, niet als kunstzinnige losgelaten steken. de achterkant was gewoon een zwalkende ribbel. geen mooie bochtjes, het leek optisch eerder alsof ik fouten had gemaakt met tellen.

dat was dus een teleurstelling. ik maakte deze foto's, heb het helemaal uitgehaald en begon opnieuw. deze keer iets doorgewinterds en populairs, het werd de eleanor van socktopia. simpel en best aardig en het breide razendsnel. wel een ander stekenaantal, dus moest ik de boord ook uithalen (grrr). toen ik aan de hiel begon was ik benieuwd hoe dit patroon er (gestrekt) uit zou zien aan het been, dus werd het tijd om eens te passen. gewoon, nieuwsgierigheid.

op de hand rekte het prachtig. op de voet ook. alleen de boord niet. ik krijg 'm niet over mijn hak heen. dat is heel ongewoon, want ik heb een lage wreef. geen kleine voeten (maat 41) maar de wreef is nooit een probleem. ik heb er eerder te weinig van. behalve met het Bijzondere Garen dus.

dat wordt opnieuw uithalen, want zo is het niks.


needle, haystack

for days on end now i have been trying to change the blog settings so that everyone can see the main entries again... the trouble is, ever since the middle block suddenly disappeared for most of my readers, i have been unable to reproduce this problem. i do have a clue where the bottleneck is, as our server is being guarded more severely lately after some attempts at intrusion. i do not have access there though so am dependant on other peoples' time and effort (all volunteers, hey?). as my other blogs have no problems we just have a really hard time figuring out why this very selective hiccup manifests at all. not to speak of the 'how', so we could repair it. we keep on trying sweeties. please persevere with us.

al dagenlang ben ik bezig om de instellingen van dit blog te veranderen zodat iedereen de berichten weer kan zien... het punt is, sinds het middenblok plotseling verdween voor de meeste lezers is het me niet gelukt om dar probleem hier na te doen. ik heb wel een idee waar het aan kan liggen, omdat onze server de laatste tijd strenger afgesteld staat na wat pogingen tot inbraak. ik heb daar geen toegang dus ben ik afhankelijk van tijd en inspanning van anderen (allemaal vrijwilligers he). omdat mijn andere weblogs geen problemen hebben kost het ons erg veel moeite om uit te vinden waarom deze plaatselijke fouten zich voordoen, laat staan dat we snappen hoe het gebeurt zodat we het kunnen repareren. lieve schatten, we blijven het proberen. hou nog even vol?


books

what i forgot to mention: my knitting books arrived. in the annual 'hurt book sale' at interweave it's always a matter of trial and much error, but this year i actually managed to obtain two of the titles on my wish list. the others were apparently gone already even though i was really quick in going to the website. anyway. i now finally own scarf style and especially the knitter's handy book of patterns. the twisted sisters' sock workbook remains elusive, just like some five other titles i'd love to own. it's just that postage is so ridiculously high that i keep waiting for someone to go to the u.s. and bring them with!

wat ik nog vergat te vertellen: mijn breiboeken zijn aangekomen. bij interweaves jaarlijkse uitverkoop van beschadigde boeken is het altijd een kwestie van veel proberen en veel misgrijpen, maar dit jaar heb ik zowaar twee titels van mijn verlanglijstje gescoord. de andere waren al weg, hoewel ik er behoorlijk snel bij was deze keer. in ieder geval heb ik nu eindelijk scarf style en vooral the knitter's handy book of patterns. the twisted sisters' sock workbook blijft lastig te vangen, net als zo'n vijf andere titels die ik graag zou willen hebben. maar de portokosten zijn zo belachelijk hoog dat ik toch blijf wachten tot er eens iemand naar amerika gaat en ze meeneemt!


spring thing

spring is on it's way, we're about to have a week of nice weather. i was immediately inspired to start a summer jersey thingy for the eldest. the whole idea is, in hindsight, somewhat similar to yvonnep's beautiful present that was stolen in the post. the yarn i bought a year ago in arthur bales' winter sale, elle splish splash. so another knit from stash! yay me! the pattern is barbara walker's sea foam, dead easy and a fabulous effect.

de lente komt eraan, we krijgen een week lekker weer. ik had meteen inspiratie om een zomertruitje/hesje/dinges te maken voor de oudste. het hele idee doet, achteraf gezien, nogal denken aan yvonneps prachtige kado dat werd gestolen in/bij/door de post. het garen kocht ik een jaar geleden in de winter-uitverkoop van arthur bales, elle splish splash. dus alweer een werkje uit voorraad! ik ben erg trots op mezelf. het patroon is barbara walkers sea foam, hartstikke makkelijk en een fabuleus effect.


sock progress

yes, all of you were right, that jersey looks a bit too short on all sides. i'm counting on the properties of wool here to sag after washing. otherwise it will become her sister's. which is due to happen soon anyway as winter is nearing it's end (and oh, am i ready for spring!!).

in other news, i located a ball of grey sock wool. have ripped the toe of the new dog socks and it looks remarkably nice with dog yarn and grey yarn alternating. almost done.

and after much restraint i started new socks. in the red and grey colourway that yvon chose for me - i think it should be called protea, after the south african national flower.

i've been roaming for a lacey pattern, to match the temperatures here. in other words, to make sure i can wear them more than just two weeks a year. could not find anything that matched the yarn well enough in my picky view. eventually i modified a barbara walker and i'm happy now. on my to do-list: to write the pattern out for more people to enjoy.

jullie hadden natuurlijk allemaal gelijk, die trui is een beetje te kort en te krap. ik zet in op de eigenschap van wol om uit te zakken na het wassen. anders gaat ie naat haar zusje. wat trouwens toch niet al te lang zal duren want de winter loopt op z'n end (en ik kan niet wachten op de lente!!).

verder heb ik een bol grijze sokkenwol opgedoken. de teen van de nieuwe-hondesokken uitgehaald en het ziet er verbazend aardig uit met hondegaren en grijs om en om. bijna klaar.

dus na lang inhouden mocht ik van mezelf aan nieuwe sokken beginnen. in de rood/grijze kleur die yvon voor me uitkoos - ik vind dat die protea zou moeten worden genoemd, naar de nationale bloem van zuid-afrika.

ik ben op jacht geweest naar een patroon met een kantje, om bij de temperaturen hier te passen. met andere woorden om te zorgen dat ik ze vaker aan kan dan twee weken per jaar. ik kon niks vinden dat in mijn kieskeurige ogen goed genoeg bij het garen paste. uiteindelijk heb ik een barbara walker aangepast en nu ben ik blij. op mijn lijstje: het patroon uitschrijven zodat meer mensen er lol van kunnen hebben.


quick quick chic

in daylight i took a pic this morning. all looked well... a bit sloppy, but nice.until the little victim actually wore the garment late afternoon. i was very happy to see the 100% wool did not scratch or tickle. but what happened to the collar? looks odd? anyway i'm going to avoid a reknit as the collar is made of various loose ends and leftovers.in het daglicht nam ik de bovenste foto. alles zag er goed uit... een beetje slordig, maar wel leuk.
totdat het slachtoffertje tegen de avond de trui aan kreeg. ik was erg blij dat de 100% wol niet jeukte of kriebelde. maar wat is er met de kraag gebeurd? dat ziet er gek uit? in ieder geval ga ik het opnieuw breien uit de weg, want hij is gemaakt van verschillende losse eindjes en overblijvertjes.


after winter jersey

to curtail my startitis i figured it would be a good plan to finish a few things. like, for instance, that beautiful jersey for the toddler. started a year ago and after finishing the back i found out it was muuuuch too large for her still. as rowan chunky is really quite warm i left it until colder weather... and now winter is almost over and said toddler is doing growth spurts. high time to finish before i have to rip and start from the very beginning.

it was supposed to be a cardigan but i got lazy and impatient and very practical and made it a jersey. practical mostly because of the 10mm needles - subtle decreases are fairly impossible. knitted a part every evening and tonight it's done! good too, haven't all that much yarn left. thursday we are to get cooler weather.

om mijn startitis in te perken leek het me een goed plan om eerst eens wat dingen af te maken. zoals bijvoorbeeld die mooie trui voor de peuter. een jaar geleden aan begonnen en toen het rugpand af was kwam ik er achter dat het nog veeeel te groot voor haar was. omdat rowan chunky behoorlijk warm is heb ik het weggelegd totdat het kouder werd... en nu is de winter bijna voorbij. de peuter groeit dat het dendert. hoog tijd om het af te maken voordat ik het moet uithalen en vanaf het begin opnieuw beginnen.

het was de bedoeling dat het een vest werd, maar ik was lui en ongeduldig en heel praktisch en maakte een trui. praktisch vooral vanwege de 10mm naalden - subtiel minderen is vrijwel onmogelijk. elke avond een deel gebreid en vanavond is ie af! maar goed ook, ik heb niet bijster veel garen over. donderdag zou het kouder weer worden.


short leash

the new dog socks are almost done... almost. and won't be finished just yet. there is a very basic reason for that. i'm out of yarn.

i am not going to order a new ball of yarn. the prospective owner of the socks fully agrees, as he can't wait until i'm done. as usual. so he quickly embraced the plan to do the toes in a different yarn. i honestly never thought i would get this far, so this is a much easier solution than i had tought possible.

also he requested they be slightly longer, so it's no problem at all to frog the one finished toe. now to dive in the stash closet... it's currently obstructed by stuff that emerged when we needed to clean out a room. so that will take a while!

de nieuwe hondesokken zijn bijna klaar... bijna. het duurt nog even voor het zover is. daar is een heel eenvoudige reden voor. het garen is op.

ik ga geen nieuwe bol bestellen. de aanstaande eigenaar van de sokken is het daarmee eens, want zoals gewoonlijk kan hij niet wachten tot ik klaar ben. dus vond hij het meteen prima om de tenen in een ander garen te doen. ik had eerlijk niet gedacht dat ik nog zo ver zou komen, dus dit is een veel makkelijker oplossing dan ik had gedacht dat nodig was.

bovendien had ie gevraagd of ze een beetje langer konden, dus is het op zich geen probleem om die ene teen uit te halen die al af was. maar nu moet ik in de garenkast duiken...daar staat momenteel van alles voor dat tevoorschijn kwam toen we een andere kamer snel moesten ontruimen. dus dat gaat nog wel even duren!


wait and see

the swatch is done, time for the calculator. of which, by the way, my mind seems to have lost the user manual.
this is the result of 60°c cotton: 9x6,5cm if i remember correctly and still lots of stitch definition. right back in the machine with the next load.

then another 40°c synthetic, which gave the required stiff fabric that can be walked on. it was smaller, around 8x5,5cm on one side and 8x6 on the other. yep, askew. some light stretching brought the former square back to an amazing 9x6,5cm. amazing because it sure looks a lot smaller than what i started out with. according to the measurements this practically only counts for the height?

i had a children's book at hand with suitable folio sizing. book in a plastic bag is now in use as a blocker to regain some shaping. a nice button, maybe a carrying cord and it's an ideal birthday present.
het proefje is klaar, tijd voor de rekenmachine. waar ik trouwens helemaal niet handig meer mee ben.
de eerste foto's zijn het resultaat van 60° katoen: 9x6,5cm als ik me goed herinner met nog heel duidelijk de steken te zien. meteen terug in de machine bij de volgende was in. daarna nog een keer op 40° synthetisch en dat werd wat ik wilde, een stevige stof waar je op kunt lopen. het was kleiner, ongeveer 8x5,5 aan de ene kant en 8x6 aan de andere. yep, scheef. een klein beetje trekken en duwen bracht het voormalige vierkant weer op een verbazende 9x6,5cm. verbazend omdat het geheel er veel kleiner uitziet dan in het begin, maar volgens de maten geldt dat zowat alleen voor de hoogte?

ik had een kinderboek bij de hand met geschikte (folio) afmetingen. boek in een plastic zak gestopt, is nu droogrekje om een beetje vorm terug te vinden. een mooie knoop erop, misschien nog een draagkoord en het is een ideaal verjaarskadootje.


first felt

after my slipper resolution i knitted half a sock. and thought that would be wayyyy to big for a toddler. time for a cunning plan. as my washing machine has a personality of his own, treating our clothes so much ruder than my beloved miele used to do (NAYYY), it was apparent a swatch was in order. how i hate to make a little nothing of expensive wool and have no use for it. so it knitted up an entire ball and made a purse. or at least, that's what it was after knitting. niiice stitch definition, but that is ofcourse due to disappear. this is what is looked like after first felt - 40°c synthetic in the bosch. 10x10 went to 9,5x8cm.

na mijn sloffenbesluit breide ik een halve sok. en vond dat dat veeeel te groot zou zijn voor een kleuter. tijd voor een list. omdat mijn wasmachine nogal eigenzinnig is en veel ruwer omgaat met onze kleren dan mijn geliefde miele vroeger (NAYYY), wat het duidelijk dat er een proeflapje moest komen. ik heb er een hekel aan om een niksig dingetje te maken van dure wol wat je daarna kunt weggooien, dus heb ik een hele bol opgebreid voor een handtasje. daar leek het tenminste op na het breien. moooie steken te zien, maar dat gaat natuurlijk verdwijnen. zo zag het eruit na de eerste viltbeurt - 40° synthetisch in de bosch. 10x10 werd 9,5x8cm.


calendar girls

you may remember that jayne thought up an entry for last year's knitty calendar competition which made us be in everyone's faces for 31 days in january this year. somehow i just thought of that and saw there are only eleven days left for this year's entries. go people!

misschien weet je nog dat jayne een inzending bedacht voor de knitty kalenderwedstrijd van vorig jaar waardoor iedereen in januari 31 dagen tegen ons aan zat te staren. op de een of andere manier dacht ik daar net aan en zag dat er nog maar elf dagen te gaan zijn om dit jaar mee te doen. kom op mensen!


swap

jayne mentioned she would rather knit more uni yarns than striped ones, and was i interested in a sock yarn swap. the fun thing is i had come to the same conclusion :) however our yarn tastes differ wildly so there might be some um, interesting effects. i wonder if any of us will eventually get around to the lacey socks.

about a year ago i bought many camouflage type yarns. the beloved had taken an interest in the great outdoors and i thought to make him suiting socks. to my surprise he ruled them too bland, he wants his socks wilder! so they are good for this swap, as i know jayne is more fond of calmer colours.

so her way travelled some undefined light coloured cotton, some regia silk in green and brown, three cones of m+m in various greens and quite some 'ordinary' balls in green, brown, natural and black. and if i get regrets? i can always buy new ones...

jayne vertelde dat ze graag meer met uni garens wilde breien dan met gestreepte, en of ik zin had in een sokkenwolruil. de grap is dat ik net tot dezelfde conclusie was gekomen :) onze smaak in wol loopt enorm uiteen dus ben ik wel benieuwd of dit zin heeft. zouden we zo wel terechtkomen bij de kantachtige sokken?

ongeveer een jaar geleden heb ik aardig wat camouflage-achtige garens gekocht. m'n liefje raakte geïnteresseerd in het buitenleven en ik wilde hem wat passende sokken maken. tot mijn verrassing meldde hij dat ie ze wat saai vond, hij heeft graag wildere sokken. dus die garens kunnen alvast naar de sokkenwolruil, want jayne houdt juist wel van rustiger garens.

daarheen reisden alvast wat ongedefinieerd lichtgekleurde katoen, wat regia silk in groen en bruin, drie konen m+m in verschillende groenen en heel wat 'gewone' wolletjes in groen, bruin, naturel en zwart. en als ik spijt krijg? dan koop ik toch nieuwe...


my arm was twisted

just half an hour after my last pondering the beloved noted that eldest daughter's slippers are wearing through rather fast. which is no wonder as she wears them all the time. all. the. time. an extra reason to visit the local yarn shop quickly. however the new kazoo bazaar (if i spell that right) didn't quite have the feltable wool i was looking for. in the meantime i had committed myself to finally visiting the monthly saturday edition of snb in town for the first time, leaving me no excuses as it's held in that same favourite yarn shop that had the massive sale. then again, this was counted in when i pledged that year of stash knitting. besides i have hardly anything other than sock yarn.

longstoryshort - very enjoyable company that i had not seen for much too long, three balls of elle merino brights for my slippers and one in a different colour for the toddler. a piece of rope to adjust the baby sling, which was a bit prone to flopping over in the hammock way. five little balls of vinnis cotton yarn, variegated in what i call the fire colourway. or maybe terracotta. for same toddler. hmmm, that was unplanned. and um, ssshhh... a few more vinnis bamboos. those really are an addiction. up to the point where i wonder if i will ever make that fairisle... or just keep it for fondling.

all in all not too bad though. i had more ideas but actually thought while in the shop: but i've got yarn at home that i could make that with. not bad at all.

binnen een half uur na mijn laatste overweging meldde de geliefde dat de slofjes van oudste dochter hard slijten. niet zo'n wonder want die draagt ze de hele tijd. de. hele. tijd. nog een reden om snel even langs de lokale wolwinkel te gaan. maar de new kazoo bazaar (als ik het goed schrijf) had niet echt de viltbare wol waar ik naar zocht. ondertussen had ik beloofd om nou eindelijk eens naar de maandelijkse zaterdagbijeenkomst van snb in de stad te gaan, voor het eerst. toen had ik geen uitweg meer want dat wordt gehouden in die wolwinkel die zo'n uitverkoop had. maar ach, dit was wel ingecalculeerd toen ik me plechtig voornam dit jaar alleen uit voorraad te breien. bovendien heb ik vrijwel alleen sokkenwol op voorraad.

om een lang verhaal kort te maken - uitstekend gezelschap dat ik al veel te lang niet gezien had, drie bollen elle merino brights voor mijn sloffen en een in een andere kleur voor de peuter. een stuk koord om de babydrager aan te passen, want die kiept soms bijna alsof ie een hangmat is. vijf kleine bolletjes vinnis katoen, gemeleerd in wat ik de kleur vuur noem, of misschien terracotta. voor dezelfde peuter. hmmm, dat was niet vooraf bedacht. enne, ssstt... nog een paar bolletjes vinnis bamboe. da's echt een verslaving. ik begin me zo onderhand af te vragen of ik nou echt nog eens die fairisle ga maken of dat ik het alleen blijf aaien en betasten.

al met al toch niet slecht. ik had nog meer ideeën maar bedacht me zelfs in de winkel al: daar heb ik thuis nog garen voor liggen. helemaal niet slecht.


dense

the new dog socks are progressing well, albeit for somewhat negative reasons... i'm getting quite fed up with the stitch and the length of the socks. most of all i just can't wait to cast on for myself, one of the lovely skeins from storm in the attic. but it might be something else first.

you see, when everyone got into the felting frenzy here at the start of winter, i thought: not me. i've got enough on my hands and felting is just a horrendous way of spoiling perfectly good knitting. then it got cold. that still surprises me here as i tend to forget we live at an altitude of 1700m. nice and hot in summer but... also quite cold in winter. cold enough to wear through a pair of slippers on the chilly tile floors.

i couldn't find any nice new ones. once mobile i kept looking and looking for a decent pair. until suddenly last week it finally dawned on me.
i can make some myself.

de nieuwe hondesokken gaan goed vooruit, ook al is de motivatie wat negatief. ik heb onderhand de balen van de patroonsteek en de grootte van de sokken. vooral kan ik niet wachten tot ik een paar voor mezelf kan beginnen, met een van de heerlijke wolletjes van storm op zolder. maar misschien is iets anders eerst aan de beurt.

want weet je, toen hier aan het begin van de winter iedereen als een gek ging vilten dacht ik: ikke nie. ik heb bepaald genoeg plannen en vilten is gewoon een afgrijselijke manier om goed breiwerk om zeep te helpen (oh, dat grapje was per ongeluk!). toen werd het koud. dat verrast me nog steeds omdat ik pleeg te vergeten dat we op 1700m hoogte wonen. lekker heet in de zomer maar... ook behoorlijk koud in de winter. koud genoeg om een paar sloffen af te dragen op de koele tegelvloer.

ik kon maar geen leuke nieuwe vinden. toen ik weer mobiel was bleef ik maar zoeken naar een behoorlijk paar. totdat het vorige week dan eindelijk tot me doordrong.
ik kan ze ook zelf maken.