About

archive page for knitblog socks &c.
archiefpagina voor breiblog sokken enzo

Archives

March 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
March 2013
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
November 2010
June 2010
May 2010
March 2010
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
-1 00

Search!

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.6: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

shweet

at the storm in the attic website i picked a few colours and asked if yvon had any of them in sock yarn. we agreed she made an educated guess and she sent me four very nice ones. one of them is much too bland for my taste but it's the perfect colour for my mum.

a true miracle has happened - and i was raised a catholic so i use that word with all the weight attached. my mum is out of excuses and will come and visit us for the first time since we emigrated (by comparison, mum in law is saving up for her third visit). must have to do with our new arrival. anyway, that's not the only aspect in which my mum has cold feet. it's winter here so the first pair of the hand dyed socks is definitely for her. shweet - the colourway is called 'zoetig'.

op de website van storm op zolder zocht ik een paar kleuren uit en vroeg yvon of ze die op 't moment ook in sokkenwol had. we spraken af dat ze op basis daarvan een keuze zou maken en ze stuurde me vier mooie. een ervan is veel te flauw voor mijn smaak maar het is precies de goede kleur voor mijn moeder.

er heeft een mirakel plaatsgevonden - ik ben katholiek opgevoed dus ik gebruik dat woord met het volle gewicht. mijn moeder heeft geen smoezen meer en zal ons komen bezoeken voor het eerst sinds we emigreerden (ter vergelijking, schoonmama is aan het sparen voor haar derde bezoek). heeft vast iets te maken met onze nieuwste aanwinst. aangezien mijn moeder altijd koude voeten heeft, en het hier winter is, is het eerste paar handgeverfde sokken beslist voor haar. tof. of misschien wel toffee - de kleur heet 'zoetig'.


snb krugersdorp to be

yesterday in between two other endeavours i dashed through the snb. ofcourse i hardly had time to talk to anyone. today gail and andrea happened to be on expedition to the yarn shop in krugersdorp, just 15 mins. from my house. so i quickly joined them and found the time to talk to them properly. nice.

the owner is eager to have an snb in his shop, clearly seeing the added value. gail advised him to start at the end of summer (that's late january) in order for the audience to stick around over winter. i like that; i hope to be a bit more master of my own time by then.

hey. you know what, i might as well erect the yahoo group right away.

gisteren was ik al even tussen twee bezigheden door naar binnen gerend bij de snb, natuurlijk nauwelijks tijd om iemand te spreken. vandaag kwamen gail en andrea toevallig op expeditie naar de wolwinkel in krugersdorp, maar een kwartiertje van mijn huis af. gauw daarheen dus en tijd om ze wat langer te spreken. leuk.

de eigenaar wil heel graag een snb in zijn winkel, hij heeft duidelijk oog voor de toegevoegde waarde. gail heeft hem aangeraden aan het eind van de zomer te beginnen (da's eind januari) zodat het beklijven kan gedurende de winter. is mooi, tegen die tijd ben ik zelf ook weer een klein beetje baas over eigen tijd hoop ik.

hee, weet je wat, ik kan wel alvast een yahoo-groep oprichten.


desired

tried some spinning again, ouch. too soon. right foot is not ready for that kind of work. back to knitting it is. finished a cute baby hat, found today it actually fits and is desired by her sister. but that had to do with more than it just being a nice hat.

for my hospital stay on monday (to remove the screw from my ankle) i picked up a 2,5 year old ufo, as tijm had already spotted shrewdly in the wip bar on the left. a sock intended for my brother, quit when he didn't like the colours. as i left it while working on the gusset it took a bit of figuring out. i had rather a bit of waiting ahead so that was at least entertaining.

weer wat spinnen geprobeerd, au. te snel. mijn rechtervoet is nog niet klaar voor zulk werk. maar weer terug naar het breien. een leuk babymutsje afgemaakt, vandaag gezien dat het ook echt past en dat het begeerd wordt door haar zus. maar dat had te maken met meer dingen dan dat het een leuke muts is geworden.

voor mijn ziekenhuisdag op maandag (om de schroef uit mijn enkel te laten halen) koos ik een 2,5 jaar oud onafgemaakt project, zoals tijm al heel opmerkzaam had ontwaard in de balk aan de linkerkant. een sok die bedoeld was voor mijn broertje, verlaten toen hij de kleuren niet mooi vond. ik had het weggelegd toen ik bezig was met de spie en het was dan ook even puzzelen wat ik destijds aan het doen was. ik moest een tijd wachten, dus was dat best een aardig tijdverdrijf.


up and down hat

my, that parachute hat for amy is a neverending story. it was almost finished, then i didn't like the brim. so i knit an extra bit on it. turns out even uglier, so i took that off again. every single bit of that hat goes the same way. i've done every part of it at least thrice.

it looks a bit messy too, that rowan cash soft. just my luck, a hat that needs blocking... sheesh.
anyway. i'm now crocheting the edge and then all that's left are the black lines for the parachute. i think. but that will take several tries too then?

die parachute-muts voor amy is een gebed zonder end zeg. is ie bijna af, vind ik de rand niet mooi. stukkie eraan gebreid, helemaal lelijk. stukkie er maar weer af gehaald. zo gaat het dus de hele tijd met dat ding. elk onderdeel heb ik minstens drie keer gedaan.

het ziet er nog rommelig uit ook, die cash soft van rowan. heb ik weer, een muts die je moet strijken... proest.
nou ja. de rand haak ik nu om, en dan alleen nog de zwarte lijnen erop voor de parachute. denk ik. want dat zal ook wel weer een paar keer over moeten dan?


no spinning yet

hmm, spinning is not a very good idea just yet. my plaster cast is off but a screw is still blocking the joint from moving properly (to be removed on monday). i did try my wheel but no. i had to do it all with my left foot. quite inconvenient, very frustrating.

hmm, spinnen is nog niet zo'n goed idee. m'n gips is eraf maar er zit nog wel een schroef in het gewricht die normaal gebruik blokkeert (wordt maandag verwijderd). ik heb achter m'n wiel gezeten maar het werd niks. moest alles met mijn linkervoet doen, heel onhandig en erg frustrerend.


chain mail curse

a race against the clock, but i made it! it cost a day of not too social behaviour but i really wanted the giveaway toddler socks to safely travel to europe. i had offered to make the sockies to relieve a little boy of the curse of chain mail in general and especially of the sock chain mail. i was very eager to avoid sending them through sa post, as they previously have um... mislaid every single baby present sent to here or from here.

een race tegen de klok, maar ik heb het voor elkaar gekregen! het vergde een dag van niet al te sociaal gedrag maar ik wilde vreselijk graag dat de weggeefsokjes veilig naar europa gingen. ik had de sokjes aangeboden om een klein jongetje te verlossen van de vloek van de kettingbrief in zijn algemeenheid en de sokken-kettingbrief in het bijzonder. ik was er erg op gebrand om ze niet met sa post te verzenden, omdat die tot nu toe elk babykadootje dat van hier of naar hier werd verzonden heeft eh... zoekgemaakt. maar dan ook allemaal.


the need for speed

whooshed by the wwkipday. happy to see a great turnout so the shortness of my visit wasn't frowned upon too much. all gail's pr work has paid off! i had no idea she'd done so much until she mailed me. i've missed the entire snb clan lately. hope to see them again soon, though many time consuming tasks await me once the plaster comes off.

i brought the baby hat wip and it wasn't until we were home again that i realized i should try and finish the giveaway toddler socks as soon as humanly possible as husband leaves for europe tomorrow. a not to be missed chance for safe transport!

even langsgewaaid bij de wwkipdag. gelukkig een enorme opkomst, zodat er niet teveel mensen ontstemd waren over de korte duur van mijn bezoek. al dat publiciteitswerk van gail was de moeite waard. ik had geen idee dat ze zoveel gedaan had voor ze me mailde. ik heb de snb clan wel gemist de laatste tijd. hoop ze gauw weer te zien, hoewel mijn agenda goed vol zit voor de periode nadat het gips eraf is.

ik bracht mijn babymutsje mee om aan te werken. pas toen we thuiskwamen realiseerde ik me dat ik als de sodeju de weggeef-peutersokjes moet afmaken omdat mijn liefje morgen naar europa vertrekt. een niet te missen kans op veilig transport!


wwkipday again

tomorrow is wwkipday! in most countries a day to sit in the park and do a picknick. on the southern hemisphere it's winter and we prefer to go sit more or less inside. like last year we'll be in a sort of street café in one of the most luxurious malls around. we'll be assured of heaps of onlookers, though last year most people were too self centered to bother with those loonies who do grandmotherly things...

morgen is het wwkipdag! in de meeste landen aanleiding om in het park te gaan picknicken. op het zuidelijk halfrond is het winter en wij gaan dan ook liever min of meer binnen zitten. net als vorig jaar gaan we naar een soort van terras in een van de sjiekste winkelcentra die er zijn. we zijn verzekerd van hoopjes toeschouwers, hoewel vorig jaar de meeste toeschouwers tezeer met zichzelf bezig zijn om zich druk te maken over die malloten die omadingen doen...


theory

the giveaway toddler sockies go slowly, that's the fate of an on the road project when one hardly gets out of the house. the version i made for my own toddler in between looks very good and fits well, even though they are deliberately a bit too large. that's because you can almost see her grow.

the second take on amy's parachute hat is doing nicely though. i had developed a handful of theories on how to tackle my problems. main one: how to do the back and forth intarsia thus that it looks neat after sewing up. or preferrably, how to avoid sewing up altogether. comfortably i recently stumbled over bertajour's link to the solution. now to find the time to actually read that and try it out...

de peuter-kadosokjes gaan nogal langzaam. dat is het lot van een onderwegproject wanneer je de hele dag thuis zit. het paar dat ik in de tussentijd voor mijn eigen peuter maakte ziet er geweldig uit en past goed, ondanks dat ze met opzet wat te groot zijn. dezer dagen kun je haar zowat zien groeien.

de tweede versie van amy's parachutemuts gaat wel behoorlijk. ik had een handvol theorieën bedacht over de aanpak van de problemen die ik was tegengekomen. de belangrijkste was de vraag hoe je met heen&weer intarsia een behoorlijk eindresultaat kunt krijgen. liefst zonder dat er gemaast of anderszins genaaid moet worden uiteraard. toen liep ik stomtoevallig tegen een postje van bertajour aan waarin ze linkt naar de oplossing. nu nog de tijd vinden om dat te lezen en te proberen...